Praksiskandidater til fagbrev

Denne artikkelen forklarer kravene for å få fagbrev som praksiskandidat. Du finner også en liste med eksamenskodene og en oversikt over fagopplæringskontorene i alle fylker.

Veien fram til fagbrev utenom et læreforhold

Skriftlig eksamen + Praksis + Fag-/Svenneprøve = Fag-/Svennebrev

Praksiskandidater som ønsker å avlegge fag-/svenneprøve, må ha avlagt og bestått yrkesteoretisk prøve i faget.

Kravene i yrkesteori gjenspeiles i målene for programfagene i læreplanen. Før du skal opp til fagprøven, bør du studere  læreplanene fra Utdanningsdirektoratet.

Hva er en praksiskandidat?

Dokumentasjonsordningen er rettet mot voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fag-/ svenneprøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i § 3-5 i Opplæringsloven.

Utgangspunktet er at kandidaten har tilstrekkelig og allsidig praksis i faget. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole.

Krav til teori

Prøven er en tverrfaglig eksamen basert på programfagene for i faget, ref. læreplanen.

Det er ikke mulig å få godkjent fag i Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom en vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Alle må gjennom en fem timers lokalt gitt skriftlig teorieksamen.

Eksamen skal prøve i hvilken grad den enkelte praksiskandidat har nådd kompetansemålene som er fastsatt i den læreplanen for opplæring i bedrift som praksiskandidaten tar sikte på å ta fag- eller svenneprøve i.

Teoriprøven må være avlagt og bestått før oppmelding til den praktiske prøven.

Krav til praksis

Praksiskandidaten må dokumentere 25 % lenger praksis enn fagets læretid.

De fleste fag har en læretid på 4 år (to år i skole og to år i bedrift), og det må derfor dokumenteres 5 års praksis for å melde seg opp til praktisk prøve. Relevant praksis godskrives som praksis. Praksis skal dekke de vesentligste delene av læreplanen og må dokumenteres med attester. Attestene må være spesifiserte slik at de danner grunnlag for vurdering i forhold til den aktuelle læreplanen. Relevant skolegang kan gi fradrag i praksistid.

Du kan opparbeide deg praksis mens du tar utdanning.

Fagopplæringskontoret vurderer og godkjenner praksis ved oppmelding til den praktiske del av fag-/svenneprøven. Orienter deg gjerne allerede fra starten om hvor mye praksis du trenger og/eller får godkjent!

Hvis du ikke tilfredsstiller kravene til praksis, er veien til fagprøve annerledes. Da bør du velge en annen studiemodell. Ta kontakt med NKI Nettstudier for mer informasjon.

Eksamen

Oppmelding til teoretisk fagprøve

I de fleste fylker skjer oppmelding til den teoretiske fagprøven elektronisk. Du melder deg opp på  www.privatistweb.no eller ved å kontakte fagopplæringskontoret i ditt fylke.

Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis en gang i tidsrommet: 5.–15. september for eksamener i høstsemester og 5. januar – 01.februar for eksamener i vårsemester.

Obs! Noen fylker har tidligere frister! Orienter deg tidlig!

Eksakt frist får du oppgitt på privatistweb eller fra fagopplæringskontoret i fylkeskommunen. Vær ute i god tid!

Fylkene arrangerer normalt eksamen begge semestrene, men sjekk med ditt fylke for sikkerhets skyld.

Har du spørsmål om den teoretiske eller den praktiske prøven, ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen.

Eksamenskodene

Ambulansearbeider

AMB3102

Barne- og ungdomsarbeider

BUA3102

Elektriker

ELE3003

Helsefagarbeider

HEA3102

Kontor- og administrasjonsmedarbeider

KAD3102

Logistikkoperatør

LOG3102

Reiselivsmedarbeider

RLV3102

Salgsmedarbeider

SLG3102

Tømrer

TMF3102

Yrkessjåfør

YRK3102

Oppmelding til praktisk fagprøve

Når du har bestått den teoretiske fagprøven, og har fått godkjent tilstrekkelig arbeidspraksis, kan du melde deg opp til den praktiske prøven. Ta kontakt med fagopplæringskontoret for informasjon.

Hjelpemidler under eksamen

Felles hjelpemidler er ordinære rettskrivingsordbøker, ordrettingsprogram, synonymordbøker og fremmedordbøker, læreplanen og eventuelle relevante vurderingsveiledninger. 

I tillegg kommer hjelpemidler til som varierer mellom de ulike fagretningene. Ta kontakt med skolen hvor du skal ta eksamen om du har spørsmål om hjelpemidler.

Her er en oversikt: http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/#hjelpemidler

Oversikt over fagopplæringskontorer

Fagopplæringskontoret i Østfold

Tlf. 69 11 70 00  www.ostfold-f.kommune.no

Fagopplæringskontoret i Akershus

Tlf. 22 05 54 00  www.akershus.no

Oslo Kommune: Utdanningsetaten

Fagopplæringskontoret i Hedmark 

Tlf. 62 54 46 25  www.hedmark.org

Oppland Fylkeskommune

Tlf. 61 28 90 00  www.oppland.no

Fagopplæringskontoret i Buskerud 

Tlf.32 80 86 47  www.bfk.no

Fagopplæringskontoret i Vestfold 

Tlf. 33 34 40 00  www.vfk.no

Fagopplæringskontoret i Telemark 

Tlf.35 58 42 00  www.telemark-fk.no

Opplæringstjenesten i Aust-Agder

Tlf. 37 01 73 00  www.aa-f.kommune.no

Utdanningsavdelingen i Vest-Agder 

Tlf.38 07 45 00  www.vaf.no 

Fagopplæringsavdelingen i Rogaland

Tlf. 51 51 67 50 (Stavanger)

Tlf. 52 86 46 60 (Haugesund) www.rogfk.no

Hordaland Fylkeskommune 

Tlf. 55 23 99 00/01 www.hordaland.no

Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane 

Tlf. 57 63 80 00  www.sfj.no

Fagopplæringskontoret i Møre og Romsdal 

Tlf. 71 25 87 80  www.mrfylke.no

Opplæringsnemnda i Sør-Trøndelag 

Tlf. 73 86 60 00  www.stfk.no

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Tlf. 74 11 10 00  www.ntfk.no

Opplæringskontoret i Nordland

Tlf. 75 65 02 00  www.nfk.no

Fylkeskommunen i Troms

Tlf. 77 78 80 00  www.tromsfylke.no

Finnmark Utdanningsetaten i Vadsø

Tlf.78 96 20 00  www.ffk.no

Meld deg på nyhetsbrev

Designed by Isobar - Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk