Gå til søk
Gå til innehold
Gå til kontakt info

Finn din utdanning innen

Teknisk og transport

Få praktisk yrkeskompetanse gjennom en av våre fagskoleutdanninger eller kortere yrkesrettede utdanninger innen teknisk og transport. Velg mellom alt fra løyvekurs, logistikkutdanning, hydraulikk, teknisk tegning og eiendomsservice. Alle studiene er fagrettet og praktiske, noe som øker dine jobbmuligheter.

Filtrer:

Kategorier
Velg nivå
Diverse
Godkjent for lån / stipend i Lånekassen Godkjent for lån / stipend i Lånekassen

AutoCad

Yrkesrettet utdanning

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i to-dimensjonal Datamaskin Assistert Konstruksjon (DAK).

Kurset gir deg et grunnlag for videre studier og kompetanse som gjør tegnearbeidet både utfordrende og interessant.

Bli fortrolig med å bruke denne type hjelpemiddel til tegnearbeid, teknisk tegning og revidering av tegninger.

Bransjeteknikk - Yrkessjåfør/Logistikkoperatør Vg2

Videregående skole

Kurset er ett av de to fag som inngår i læreplanen for VG2 Transport og logistikk.

Kurset Bransjeteknikk, dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen, og om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene.

Byggtegning

Yrkesrettet utdanning

Kurset gir en praktisk innføring i byggtegning med  AutoCAD. Kurset skal informere og instruere slik at du får satt deg inn i bruk av AutoCAD når du tegner to-dimensjonale byggtegninger. Når du har gjennomgått kurset og føler at du behersker arbeidet med å tegne på denne måten, vil du ha et grunnlag som gjør det lettere for deg å benytte også en annen programvare.

Eiendomsserviceskolen

Fagskoleutdanning

Eiendomsserviceskolen er utviklet for deg som arbeider i, eller som ønsker å arbeide i, en bransje som tilbyr drift- og vedlikeholdstjenester innen eiendomsbransjen. Studiet er utviklet i samarbeid med de største aktørene i eiendomsservicebransjen, og tilrettelagt slik at du kan tilpasse det til din yrkeserfaring.

Eiendomsserviceskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir 30 fagskolepoeng.

Godkjent for lån / stipend i Lånekassen

30 Fagskolepoeng

Fagtekniker - Hydraulikk

Fagskoleutdanning

Dette er den eneste offentlig godkjente fagskoleutdanningen innen hydraulikk i Norge. Hydraulikkfagskolen passer for deg som arbeider med eller som ønsker å spesialisere deg innen faget hydraulikk.

Studiet er NOKUT-godkjent som fagskole og gir deg 45 fagskolepoeng. Bestått utdanning gir deg yrkestittelen Fagtekniker Hydraulikk.

Godkjent for lån / stipend i Lånekassen

45 Fagskolepoeng

Forkurs bachelor ingeniør

Høgskole og universitet

Forkurset skal gi et faglig grunnlag som kvalifiserer til opptak til høyere teknologisk utdanning basert på generell studiekompetanse.

Studiet er spesielt rettet mot deg som har yrkesutdanning og praksis eller generell studiekompetanse fra før, og som trenger denne fordypningen for å søke opptak til ingeniørutdanning.

Godkjent for lån / stipend i Lånekassen

Forkurs ingeniør: Fysikk

Høgskole og universitet

Emnet sikrer at du får grunnleggende kunnskaper i fysikk slik at du er i stand til å følge undervisningen i ingeniørutdanningen. Kurset skal gi en innføring i grunnleggende kunnskaper, gi trening i å behandle fysiske størrelser, tolke, vurdere og løse fysiske problemstillinger og vise fysikkens betydning for samfunnsmessige og tekniske problemstillinger.

Emnet er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs

Forkurs ingeniør: Matematikk

Høgskole og universitet

Matematikk forkurs ingeniør sikrer at du får grunnleggende kunnskaper i matematikk slik at du er i stand til å følge undervisningen i ingeniørutdanningen.

Kurset gir en innføring i grunnleggende emner og begreper, gi trening i å behandle matematiske størrelser, tolke, vurdere og løse matematiske problemstillinger og vise matematikkens betydning for samfunnsmessige og tekniske problemstillinger.

Emnet er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs

Førerprøven klasse B

Yrkesrettet utdanning

Dette kurset gjør deg godt rustet til å bestå eksamen på den teoretiske førerprøven for klasse B - personbil. Strykprosenten på den teoretiske prøven er høy, så selv om kurset ikke er en obligatorisk del av kjøreopplæringen, vil det gi deg gode forutsetninger for å bestå teorieksamen. 

Grunnleggende tegneteknikk

Yrkesrettet utdanning

Grunnleggende tegneteknikk gir en innføring i grunnleggende tegneteknikk for teknisk tegning hvor basisprinsippene for tegnearbeid gjennomgås. Kurset skal gir et grunnlag for å konstruere, projisere og vise hvordan et kvalitetsarbeid skal utføres.

Kirketjenerskolen 1

Yrkesrettet utdanning

Denne utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse innen drift og vedlikehold av kirkebygg. Utdanningen er utviklet i samarbeid med KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Fagforbundet og Delta.

Kirketjenerskolen 2

Yrkesrettet utdanning

Dette er en solid utdanning innen bruk, vedlikehold og vern av kirkebygg. Studiet er utviklet i samarbeid med KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Fagforbundet og Delta.

Ledelse og økonomisk styring

Yrkesrettet utdanning

Ledelse og økonomisk styring inngår som et av fagene i studiet Løyve for person- og godstransport. Kurset er et tilbud til dem som allerede har vitnemål fra et av Samferdselsdepartementets godkjente utdanningsløp for løyvesøkere, men som mangler faget Ledelse og økonomisk styring. 

Logistikkfagskolen - arbeidsleder logistikk

Fagskoleutdanning

Arbeidsleder logistikk er et studium som fokuserer på logistikk og arbeidsledelse fra et helhetlig og praktisk perspektiv.

I helhetlig logistikk fokuseres det på bedriftens kapasitetsutnyttelse og de økonomiske konsekvenser dette har i et helhetlig perspektiv. I praktisk logistikk fokuseres det på praktiske metoder knyttet til drift og oppbygging av lager og terminaler. I tillegg inngår arbeidsledelse, kommunikasjon og økonomi.

Logistikkfagskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning med 30 fagskolepoeng og gir en solid kompetanse i drift av lager og terminaler.

Godkjent for lån / stipend i Lånekassen

30 Fagskolepoeng

Logistikkoperatør

Videregående skole

Dette er utdanningen for deg som ønsker å ta fagbrev som logistikkoperatør og som har lang erfaring med logistikkarbeid. Utdanningen gir deg kunnskap om helhetlig logistikkarbeid, og åpner for jobbmuligheter innen transportbransjen og en rekke andre bransjer.

Godkjent for lån / stipend i Lånekassen

Løyve for person- og godstransport

Yrkesrettet utdanning

Kurset er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretisk utdanning i henhold til nye forskrifter om løyve for person- og godstransport.

Studiet kan også bestilles som brevkurs

Løyve for person- og godstransport (Brev)

Yrkesrettet utdanning

Kurset er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretisk utdanning i henhold til nye forskrifter om løyve for person- og godstransport.

Studiet kan også bestilles som nettkurs

Løyve for person- og godstransport - Tverrfaglig del (Brev)

Yrkesrettet utdanning

Studiet i løyve for person- og godstransport - Tverrfaglig del er beregnet på de som skal søke løyve og allerede har eksamen i ledelse og økonomifag tilsvarende minst videregående skoles nivå fra før. 

Studiet er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretiske utdanning i henhold til nye forskrifter om løyve for person- og godstransport.

Dette kurset er også tilgjengelig som  nettkurs.

Løyve for person- og godstransport- Tverrfaglig del

Videregående skole

Studiet i løyve for person- og godstransport - Tverrfaglig del er beregnet på de som skal søke løyve og allerede har eksamen i ledelse og økonomifag tilsvarende minst videregående skoles nivå fra før. 

Studiet er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve. Bestått eksamen er godkjent som dokumentasjon på teoretiske utdanning i henhold til nye forskrifter om løyve for person- og godstransport.

Studiet kan også bestilles som brevkurs

Løyvekurs - Taxi

Yrkesrettet utdanning

Kurset er et krav til deg som ønsker å søke om løyve. Dette gir deg den kompetansen du trenger for å drive egen taxibedrift.

Dette kurset kan også leveres som brevkurs

Løyvekurs - Taxi (Brev)

Yrkesrettet utdanning

Kurset er et krav til deg som ønsker å søke om løyve. Dette gir deg den kompetansen du trenger for å drive egen taxibedrift.

MERK! Dette er et brevkurs. Klikk her hvis du ønsker kurset som nettkurs.

Matematikk for teknisk tegning

Yrkesrettet utdanning

Matematikk for teknisk tegning er tilpasset behovet for matematikkunnskaper for studenter på studiet for tekniske tegnere, men kan også tas som et frittstående emne.

Materiallære bygg

Yrkesrettet utdanning

Materiallære bygg gir en grunnleggende innføring i materiallære og basiskunnskaper om materialer som brukes ved bygging av hus.

Mekanisk teknologi

Yrkesrettet utdanning

Mekanisk teknologi behandler de viktigste tekniske materialgruppene. Først og fremst er det materialenes egenskaper og bruksområder som blir gjennomgått. Videre tar kurset for seg de maskinelementene som brukes i maskinkonstruksjoner, hvilke typer som finnes og hva de brukes til.

Den siste delen av kurset behandler måleteknikk, toleranser, pasninger og produksjonsteknikk. Sammenføyingsmetoder som sveising, lodding og liming og tilvirkningsmetoder som dreiing, fresing, klipping skjæring, høvling og trekking.

Revit Architecture

Yrkesrettet utdanning

Kurset vil gi deg innføring i bruk av et DAK-program som blir stadig mer benyttet av arkitekter, ingeniører, tekniske tegnere, byggherrer og andre innen byggebransjen. Du lærer å bevege deg i 2D-tegningen og 3D-miljøet og å modellere et enkelt hus i Revit structure/archiecture. Du blir kjent med oppbyggingen og logikken i Revit. Du lærer å skrive ut, overføre til andre filformater, ikke minst det som etter hvert blir standardformatet for overføring av informasjon mellom ulike modelleringsprogrammer: IFC Industry Foundation Classes.

Tegneassistent

Yrkesrettet utdanning

Denne utdanningen gir deg innføring i faget teknisk tegning. Du får verdifulle basiskunnskaper som kan brukes direkte i jobb som tegneassistent. 

Teknisk tegner - Bygg

Yrkesrettet utdanning

Denne utdanningen er egnet for deg som ønsker å jobbe med byggtegning og byggteknikk ved arkitekters eller rådgivende ingeniørers tegnekontorer. 

Transport og logistikk - Logistikkoperatør Vg2

Videregående skole

Kurset er ett av de to programfagene som inngår i læreplanen for Transport og logistikk Vg2.

Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet.

NKI tilbyr to alternativer for dette kurset avhengig av om du vil fokusere på yrkessjåfør eller logistikk, men begge dekker alle målene i læreplanen. 

Transport og logistikk - Yrkessjåfør Vg2

Videregående skole

Kurset er ett av de to programfagene som inngår i studiet Transport og logistikk Vg2.

Faget Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet. 

Transport og logistikk Vg2

Videregående skole

Denne utdanningen passer for deg som ønsker å arbeide innen transport eller logistikk. Dette er andre året i utdanningsprogrammet Service og samferdsel på videregående skole, og kvalifiserer deg til å søke om læreplass for å oppnå fagbrev som logistikkoperatør eller yrkessjåfør.

Godkjent for lån / stipend i Lånekassen

Vaktmesterskolen

Fagskoleutdanning

Dette er utdanningen for deg som ønsker å kvalifisere deg til å jobbe med drift og vedlikehold av forretningsbygg, offentlige bygg, borettslag eller idrettsanlegg. Utdanningen passer både for deg som ønsker jobb innen faget, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Vaktmesterskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.

Godkjent for lån / stipend i Lånekassen

30 Fagskolepoeng

Yrkessjåfør

Videregående skole

Dette er utdanningen for deg som ønsker å ta fagbrev som yrkessjåfør, og som har lang arbeidserfaring innen yrket. Det stilles stadig større kompetansekrav til gods- og persontransport, og fagbrev åpner for flere jobbmuligheter innen transportbransjen.

Godkjent for lån / stipend i Lånekassen

Yrkessjåførbevis - godstransport

Yrkesrettet utdanning

Dette er en utdanning som gir nødvendig og påkrevd kompetanse til deg som skal ha gyldig bevis for å utføre person- eller godstransport. Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år, og fornyet bevis krever regelmessig etterutdanning hos godkjent arrangør. Nå kan du ta deler av teorien som nettstudier.

Yrkessjåførbevis - persontransport

Yrkesrettet utdanning

Dette er en utdanning som gir nødvendig og påkrevd kompetanse til deg som skal ha gyldig bevis for å utføre person- eller godstransport. Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år, og fornyet bevis krever regelmessig etterutdanning hos godkjent arrangør. Nå kan du ta deler av teorien som nettstudier.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk