Migrasjonshelse

Fagskole

Migrasjonshelse gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst og om kulturelle utfordringer knyttet til å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. Studiets hovedmål er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og som kan anvende kunnskap om sin egen og andres kultur i sin yrkesutøvelse

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse. Fagskoleutdanning i migrasjonshelse er godkjent av NOKUT og gir 30 fagskolepoeng.

Kvalifiserte studenter kan få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig og når plassene tildeles. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. 

Nærmere informasjon om dette finner du her: Migrasjonshelse finansiert av Helsedirektoratet.

Alle søkere må selv sørge for å sende inn relevant dokumentasjon, i tillegg til søknad. Dersom du er autorisert helsepersonell skal kopi av autorisasjon fremvises. Dersom du søker med realkompetanse skal relevante arbeidsattester og papirer fra videregående skolegang / annen høyere utdanning legges ved. Søkere som ikke fremviser dokumentasjon vil ikke bli vurdert for opptak.

Eksamensavgift og bøker kommer i tillegg til prisen.

Fagskolepoeng

30

Innsendinger

3

Studietid

Lånekasse­godkjent

Pris

kr 24 000,-

Emner

Migrasjonshelse er en helt ny fagskoleutdanning våren 2016.

Bestått eksamen gir 30 fagskolepoeng. Studieplan migrasjonshelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:       

 • har kunnskap om migrasjonsprosessen, etniske minoriteters helseutfordringer i Norge og om kulturelle utfordringer knyttet til etniske minoriteters bruk av helsetjenester
 • har kunnskap om sosiale aspekter og utfordringer som kan ha betydning for utøvelsen av helsetjenester til migrantpasienter
 • har innsikt i relevante bestemmelser i lover og forskrifter som har særlig betydning for migrantpasienter/brukere, pårørende og yrkesutøvere, med vekt på å sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester til migrantpasienter.
 • har kunnskap om helse- og omsorgstjenester og kjennskap til det offentliges tilbud og utøvelse av likeverdige helsetjenester ovenfor mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn
 • kan oppdatere sin kunnskap om ulike helseutfordringer hos etniske minoriteter, og hvilke helsetilbud og tjenester som best ivaretar individuelle behov
 • har forståelse for betydningen av god folkehelse generelt og betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid for etniske minoriteter i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:       

 • kan anvende kunnskap om likeverdige helsetjenester og ulike helseutfordringer hos etniske minoriteter til å planlegge og utøve helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan anvende kunnskap om hvordan sosiale ulikheter kan påvirke helsetilstanden for ulike grupper av migrantpasienter til å planlegge og utøve helsefremmende og forebyggende arbeid
 • kan anvende interkulturell kommunikasjon og bruk av tolk som verktøy/teknikk i veiledning av brukere/pasienter fra etniske minoriteter
 • kan finne informasjonen og fagstoff om ulike etniske minoriteters behov og helseutfordringer i deres møte med helse- og omsorgssektoren
 • kan kartlegge situasjoner i helse- omsorgsarbeid relatert til etniske minoriteter, og identifisere typiske helseutfordringer, kulturelle faktorer og sosiale utfordringer for å se behovet for iverksetting av relevante tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for prinsippene om likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av brukers etnisk opphav og kultur, samt bransjeetiske prinsipper som autonomiprinsippet, ikke-skade prinsippet og velgjørenhetsprinsippet
 • har utviklet en etisk grunnholdning som har brukeres og pasienters behov i sentrum og ivaretar brukermedvirkningen i samhandling med bruker/pasient, pårørende og fagpersoner
 • kan utføre helse- og omsorgsoppgaver som tar hensyn til at brukere/pasienter eller pårørende fra ulike etniske minoriteter og grupper har ulike behov med hensyn til etnisitet, religion, kultur og sosiale utfordringer
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i helse- og omsorgssektoren, samt med eksterne målgrupper som NAV
 • kan bidra til å utvikle det helse- omsorgsrelaterte tjenestetilbudet tilpasset ulike etniske minoriteter gjennom erfaring, samhandling og kunnskapsdeling på arbeidsplassen

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamenene arrangeres normalt 2 ganger årlig (se egne datoer for fordypningsoppgaven). Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Oppmelding til eksamen skjer enten elektronisk inne i nettskolen eller ved å sende oppmeldingsskjema til eksamen@nki.no. Som student har du selv ansvar for å melde deg opp til eksamen innen de gitte tidsfristene. Oppmeldingsfrist for eksamen på vårsemesteret er 15. mars og 1. oktober for høstsemesteret.

Eksamen i emne 1

Tre dagers skriftlig hjemmeeksamen, med eksamensspørsmål knyttet til en pasient/brukers situasjon. Presenteres som en caseoppgave. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Eksamen i emne 2

Nettbasert flervalgsoppgave via internett – Multiple Choice med en varighet på en time. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Eksamen i emne 3

Tre dagers skriftlig hjemmeeksamen, med eksamensspørsmål knyttet til en pasient/brukers situasjon. Presenteres som en caseoppgave. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Vurderes med karakter A-F.

Vitnemål

Studenter som har fullført fagskolen i samsvar med krav fastsatt i studieplanen, får vitnemål med karakterer etter bestemmelser som fremgår av NKI Nettstudiers eksamensreglement. Gjør oppmerksom på at fagskoleutdanning i helsefag ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 2 eksamener á kr 2 300,-
 • 1 eksamen á kr 1 950,-

Bokliste

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

Designed by Isobar - Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk