Servicelederskolen

Fagskole

Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli leder i en serviceorientert virksomhet i privat eller offentlig sektor.  Servicelederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.

Eksamensavgift og bøker kommer i tillegg til prisen.

Fagskolepoeng

30

Innsendinger

3

Studietid

Lånekasse­godkjent

Pris

kr 26 650,-

Emner

Denne utdanningen gir deg kunnskaper og holdninger som gjør deg i stand til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt som leder i en servicebedrift. Studiet gir en praktisk kompetanse som du raskt kan dra nytte av i egen arbeidssituasjon. Øk dine kunnskaper om kommunikasjon, serviceledelse. personalledelse og økonomi.

Servicelederskolen passer både for deg som ønsker deg inn i en stilling som leder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Emner som kan kjøpes separat er merket med

Obligatoriske emner Fagskolepoeng
Kommunikasjon - Servicelederskolen 7,5

Kurset Kommunikasjon gir en grundig innføring i forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gir kurset Kommunikasjon bred gjennomgang av møter i arbeidslivet hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes spesielt. Det legges også vekt på å beherske skriftlig framstilling.

Serviceledelse 7,5

I kurset Serviceledelse gis en bred innføring i ulike syn på ledelse og de hovedoppgaver som inngår i profesjonell serviceledelse samt ulike organisasjonsformer og hvordan disse påvirker organisasjonens funksjon.

Personaladministrasjon, lover og avtaler - Servicelederskolen 7,5

Personaladministrasjon, lover og avtaler gir en grundig oversikt over de viktigste lovene og avtalene som brukes i arbeidslivet. Videre behandles spesielt personalledelse, personalpolitikk og planlegging, samt de viktigste arbeidsområdene innen feltet personaladministrasjon.

Økonomi 7,5

Kurset gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

Pris: 7 150,- Bestill kun dette emnet

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har kunnskaper om begreper,  prosesser og verktøy innen økonomistyring og serviceledelse
 • har innsikt i relevante avtaler, lover og regler som gjelder økonomi og personalområdet
 • har bransjekunnskap om serviceledelse og kjennskap til betydningen av å lede service innen forskjellige yrkesfelt
 • har kunnskaper om hvordan man kan oppdatere yrkesfaglig kunnskap innen serviceledelse
 • har kunnskaper om betydningen av serviceledelse i et samfunns– og verdiskapningsperspektiv

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap om serviceledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante teknikker og verktøy for økonomistyring, kommunikasjon personaladministrasjon og serviceledelse
 • kan finne informasjon og fagstoff innen økonomi, personal og serviceledelse som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon innen økonomi,  personal og serviceledelse og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har forståelse for yrkes– og bransjeetiske prinsipper innen å lede mennesker som gir av seg selv gjennom å yte service internt og eksternt
 • har utviklet en etisk grunnholdning basert på regel– og lovverk i utøvelse av serviceledelse
 • kan utføre serviceledelse etter utvalgte målgruppers behov, både internt og eksternt
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske problemstillinger etter utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner til egne medarbeidere, øvrige medarbeidere og eksterne målgrupper – de eksterne kundene
 • kan utvikle arbeidsmetoder for serviceleveranse og økonomistyring som har relevans for yrkesutøvelsen

Karrieremuligheter

Servicelederskolen gir deg grundige, praktiske kunnskaper i faget ledelse og kvalifiserer deg for stilling som mellomleder i en serviceorientert virksomhet.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Eksamen

Det arrangeres fire eksamener, en i hvert fag to ganger i året, fire timers individuell skriftlig. Hjelpemidler: Kalkulator 

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 4 eksamener á kr 1 750,-
Designed by Isobar - Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ PublishPersonvern

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk