Regnskapsskolen

Fagskole

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å utføre alle grunnleggende oppgaver innen regnskap og økonomi. Du lærer praktisk regnskapsføring, regnskapsanalyse og økonomistyring. Etter fullført studium vil du kunne skjøtte disse oppgavene for de fleste typer bedrifter.

Eksamensavgift og bøker kommer i tillegg til prisen.

Fagskolepoeng

30

Innsendinger

15

Studietid

Lånekasse­godkjent

Pris

kr 32 800,-

Emner

Regnskapsskolen er praktisk rettet og fokuserer på de daglige og periodiske arbeidsoppgavene til en regnskapsmedarbeider. Fra å ikke kunne noe om økonomi, vil du i løpet av studiet lære å utføre alle sentrale oppgaver innen regnskap og økonomistyring. Du tilegner deg en kompetanse som gjør at du kan gjøre et stort karrieresteg. Du vil kunne ta ansvar for regnskapet i en liten eller mellomstor bedrift, eller du vil kunne søke deg til stillinger i store bedrifter eller regnskapsfirmaer.

Studiet passer også for deg som vil oppdatere din kunnskap. Her gjennomgås alt en regnskapsansvarlig arbeider med til daglig.

Du får rett til å bruke tittelen Regnskapskonsulent NKI. Regnskapsskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir 30 fagskolepoeng.

Obligatorisk Fagskolepoeng
Regnskap - Innføringskurs 6

Regnskap Innføringskurs er tilpasset deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Regnskapskurset legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger.

Regnskap - Videregående kurs 7

Gjennom dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Regnskap - Årsoppgjør og verdivurderingsregler 10

Kurset gir deg en grundig forståelse for en virksomhets praktiske regnskapsarbeid med utgangspunkt i regnskapssystemet Visma Global. Samtidig tilegner du deg en dypere, teoretisk forståelse for regnskapsførsel, regnskapsavslutning og årsoppgjørsdisposisjoner. Du vil kunne bedømme et regnskap og eventuelt sammenligne dette med andre regnskaper.

Regnskap - Budsjettering og likviditetsstyring 7

Etter dette kurset skal du kunne gjøre rede for begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, de vanligste metodene for økonomisk planlegging, budsjettering og økonomistyring og grundig forståelse for hvordan drifts- og investeringskalkyler kan danne grunnlag for lønnsomhetsanalyser.

Du skal kunne gjennomføre budsjettarbeidet ved hjelp av IT-verktøy, Microsoft Excel og regnskapssystemet Visma Global.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har kunnskap om de viktigste begreper som vedrører regnskapsføring og til hvordan regnskapet er bygget opp og organisert
 • har innsikt i de grunnleggende lovbestemmelsene, forskriftene, forutsetningene, regnskapsprinsippene og standardene som vedrører regnskapsføring
 • har kunnskap om regnskapsføring og kjennskap til økonomifeltet
 • har kunnskap om forholdet mellom økonomiske transaksjoner, økonomiske kretsløp og verdiskapning 
 • har kunnskap om den prinsipielle oppbygningen av norsk kontoplan og samspillet mellom resultatregnskapet og balansen
 • har kunnskap om de periodiseringene som er nødvendig å utføre ved en regnskapsavslutning
 • har kunnskap om de utfordringene som knytter seg til avgifter og skatter i forbindelse med kjøp, salg og lønnsavregning samt har grunnleggende kunnskap om firmaskatt
 • har kunnskap om de verdivurderingsregler som er nødvendige for å kunne måle og verdsette eiendeler, forpliktelser og gjeld til et foretak
 • har forståelse for teorien rundt budsjettering og likviditetsstyring og for at dette arbeidet er en naturlig del av bedriftens regnskapsførsel
 • har kjennskap til menyoppbygningen av et elektronisk regnskapssystem
 • har kunnskaper om betydningen av nøyaktighet og etterrettelighet
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om regnskapsregler
 • har forståelse for korrekt regnskapsførsel i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan anvende sentrale bestemmelser i lover, forskrifter og regnskapsstandarder for regnskapsføring
 • kan utføre selvstendig arbeid og kan anvende de viktigste bestemmelsene for bilagsregistrering og regnskapsavslutning, lønns- og avgiftsberegning og skattetrekk
 • kan gjennomføre og avslutte et eksternt regnskap, både periodisk og årsavslutningen og sette opp et ferdig resultatregnskap og ny balanse
 • kan utføre korrekt de vanligste rutinene i et regnskapsprogram
 • kan utføre løpende bilagsregistrering, lønns-, avgifts- og skattetrekkbehandling samt merverdi- og avgiftsbehandling ved hjelp av et regnskapsprogram
 • kan foreta et årsoppgjør med bruk av et regnskapsprogram
 • kan budsjettere og delta i likviditetsstyringen ved hjelp av pc-verktøy 
 • kan finne informasjon og fagstoff på regnskapsområdet som er relevant for en faglig problemstilling
 • kan kartlegge en regnskapsrelatert situasjon og identifisere problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

Kandidaten: 

 • har forståelse for nødvendigheten av korrekt regnskapsførsel 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelse av regnskapsoppgaver
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredere spekter av regnskapsmessige og økonomiske problemstillinger i henhold til utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med kollegaer i en regnskapsavdeling og med dets kunder
 • kan utvikle rutiner for eget regnskapsarbeid

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Eksamen

Det arrangeres to eksamener:

 • Regnskap, modul 1 (nr. 8004) er en individuell 4 timers hjemmeeksamen som forutsetter tilgang til PC og Internett. Alle trykte og skriftlige hjelpemidler er tillatt.
 • Regnskap, modul 2 (nr. 8005) er en individuell 3 døgns hjemmeeksamen som forutsetter tilgang til PC, Visma Global, Word, Excel og Internett. Alle trykte og skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Fullført studium og bestått eksamen får tittelen Regnskapskonsulent NKI og mottar vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 300,-
Designed by Isobar - Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk