Hopp til hovedinnholdet

Eksamen for Helsefagskole

Eksamen for Helsefagskole

Her finner du informasjon om eksamen for Psykisk helsearbeid, Migrasjonshelse, Velferdsteknologi, Demensomsorg og alderspsykiatri, Kreftomsorg og lindrende pleie og Helse, aldring og aktiv omsorg.

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmeeksamen. På migrasjonshelse og velferdsteknologi er det 3 eksamener.
På helsefagskolene med 60 fagskolepoeng (Psykisk helsearbeid, demensomsorg og alderspsykiatri, kreftomsorg og lindrende pleie og helse, aldring og aktiv omsorg) avsluttes de 4 første emnene med eksamen. Eksamen etter emne 5 er innlevering av fordypningsoppgaven.

Eksamen gjennomføres på fastsatte datoer, og følger en progresjonsplan ut ifra din oppstartdato. Man kan levere fordypningsoppgaven hver måned, og det er vanlig å melde seg opp til denne når man er ferdig med praksis.

Husk at alle innsendingsoppgaver i emnet må være levert før eksamen, og at vi har oppmeldingsfrist på hvert emne.
Du finner mer informasjon for ditt studium her Studietilbud helsefag og i nettskolen.

Vitnemål

Etter at du har fullført fagskolen (både innsendingsoppgaver og eksamen) vil du få tilsendt vitnemål i posten. Det kan ta inntil 5 uker fra du har bestått til vitnemålet blir sendt til deg. Vi gjør oppmerksom på at fagskoleutdanning i helsefag ikke fører frem til autorisasjon som helsepersonell.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk