Hopp til hovedinnholdet

Karakterer, vitnemål og kursbevis

Etter at du har bestått alle innsendinger og eksamener vil du få tilsendt vitnemål / karakterutskrift.

Høgskolestudier

Etter fullført eksamen mottar du karakterutskrift fra våre samarbeidende høgskoler. Vitnemål utstedes når du har fullført et komplett studieløp på 180 studiepoeng (Bachelor). Karakterer fra innsendingsoppgaver vil ikke synes på karakter/ vitnemål.

Fagskole

Når du har fullført alle innsendinger og eksamen vil du motta vitnemål. På vitnemålet vil det stå eksamenskarakterer og oppnådde fagskolepoeng. 

Yrkesrettete studier

Når du har fullført alle innsendinger og eksamen vil du motta vitnemål eller kursbevis. På vitnemålet og kursbeviset vil det stå resultatet på innsendingsoppgaver og eksamen.  

Melding om eksamensresultat

Du får tilsendt e-post når karakteren foreligger. Eksamensresultatet legges ut på din side på nettskolen. NKI behandler eksamensbesvarelsene på hurtigste måte, men behandlingen kan ta opp til 5 uker etter eksamensdato.

Du plikter å orientere deg om resultatet dersom dette ikke foreligger innen overnevnte tid.

Karaktersystem

Karakter A / 6 (Bestått):

Studenten har vist særdeles god innsikt i og forståelse av alle deler av lærestoffet. Hun / han har vist stor modenhet, evne til selvstendig arbeid, evne til logisk resonnement og meget grundige faglige kunnskaper og ferdigheter. Prestasjoner, form og uttrykksmåte skiller seg klart ut.

Karakter B/ 5 (Bestått):

Studenten har vist meget god innsikt i og forståelse av alle deler av lærestoffet. Det stilles krav om grundig faglige kunnskaper og ferdigheter, men ikke så høye krav til modenhet og logisk resonnement som for karakteren A. Studenten har en klar uttrykksmåte.

Karakter C/ 4 (Bestått):                        

Studenten har vist god innsikt i og forståelse av hoveddelene i lærestoffet. Hun/han har til dels gode faglige kunnskaper og ferdigheter og viser en viss modenhet i beherskelse av stoffet.

Karakter D/ 3 (Bestått):                    

Studenten har vist varierende innsikt i og forståelse av hoveddelene av lærestoffet. Hun/han har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, men viser noe ujevnhet i beherskelse av stoffet.

Karakter E/ 2 (Bestått):                        

Studenten har vist noe innsikt i og forståelse av hoveddelene av lærestoffet og tilegnet seg en del kunnskaper og ferdigheter. Prestasjonene viser usikkerhet, men studenten antas å ha grunnlag for å arbeide videre i faget.

Karakter F/ 1 (Ikke bestått):                      

Studenten har tilegnet seg liten innsikt i og forståelse av lærestoffet og/eller små kunnskaper og ferdigheter. Hun/han anses ikke å ha oppnådd tilstrekkelig grunnlag for å arbeide videre i faget.

Meld deg på nyhetsbrev

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk