Hvordan kan jeg kontakte min lærer?

For å sende spørsmål til din nettlærer, bruker du meldingssystemet i nettskolen.Du kan eventuelt kontakte din lærer per telefon, dersom han eller hun har oppgitt telefontid i sin profil.

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk