Hva og hvorfor nettstudier?

Nettstudier er studier via nett, uten oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning, og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. 

Nettstudier på flere nivåer

Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning, og gir deg friheten til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Samtidig får du hjelp og personlig oppfølging underveis, og du velger selv hvor sosial og aktiv du ønsker å være i vår nettskole. Dette gir deg en unik fleksibilitet som gjør det lett å kombinere studier med jobb, reise og familieliv. Vi tilbyr nettstudier på ulike nivåer innen en rekke fagområder. Vi tilbyr fagskole, yrkesrettet utdanninggenerell studiekompetanse og yrkesfag på videregående skole på nett. Du kan starte nettstudiene når du ønsker, og planlegge fremdriften etter din egen hverdag. 

Hvordan foregår nettstudier? 

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hvert enkelt emne. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før neste innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til eventuelle lærebøker.

Du leser deg gjennom pensumet via nettskolen, samt lærebøker som du kan kjøpe hos Haugenbok.no. Mange studier eller kurs inneholder øvingsoppgaver underveis i nettkurset. Som avslutning på en leksjon finner du innsendingsoppgaver som skal leveres til lærer via nettskolen.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og karakter på eksamen.

Alle våre kurs er knyttet til et "klasserom", en møteplass der du kan stille spørsmål, gi svar og diskutere med andre studenter. Her kan du diskutere spesifikke temaer med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Veiledning og oppfølging

Hos NKI Nettstudier få du personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Du får en lærer som følger deg gjennom hele studietiden ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgaver. Nettlærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2-3 dager gjennom nettskolen.

Du får også en egen studieleder som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Du leser og leverer innsendingsoppgaver i eget tempo, uten frister.

De eneste fristene du må forholde deg til er eksamenstidspunkter (vanligvis med mulighet for eksamensavlegging to ganger i året). Det er gode muligheter for eksamensavlegging i utlandet, eller på ditt hjemsted.

Studielengde

For alle studier og kurs er det oppgitt en studietid i måneder, som er den tiden du kan bruke på å fullføre studiet. 

Studieperioden du får tildelt vil du få oversikt over i nettskolen.

Vanligvis er tilgjengelig studietid minst det dobbelte av den tiden det tar hvis man studerer på heltid. For de aller fleste av våre studier innebærer dette at du har relativt god tid. Innenfor disse rammene legger du opp din egen studieplan, og er ikke avhengig av frister underveis. Om du trenger mer tid på deg til å fullføre studiene, kan du henvende deg til din studieleder for å søke om forlenget studietid.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være! Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk i vår nettskole. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til stor hjelp dersom du står fast.  

Fleksibilitet 

Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. I vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Du velger selv når du ønsker å lese, gjøre oppgaver eller sende inn besvarelser. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk