Hopp til hovedinnholdet

Studietips

Nyttig informasjon til deg som fersk nettstudent.

1. Lag en plan

Noe av det første du bør gjøre er å lage en plan for studiet ditt. Din studieleder hjelper deg gjerne med dette. Det er lurt å sette av fast tid til studier og gjerne også ha et fast sted å sitte når du studerer.

2. Les læringsmålene grundig

Hvert kurs innledes med en oversikt over læringsmålene. Du får større utbytte av studiet hvis du setter deg grundig inn i disse målene før du starter lesingen. Målene angir hva du skal kunne når du er ferdig.

3. Få et overblikk over selvtest-, innsendings- og eksamensoppgavene

Du skjerper oppmerksomheten mot det som er vesentlig hvis du på forhånd tar et overblikk over de oppgavene du senere skal besvare. Hver gang du støter på noe du oppfatter som vesentlig i forhold til studiemålene og oppgavene, kan du gjøre understrekninger i teksten eller anmerkninger i margen. Oppgavene fungerer som etappemål og gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an i dine nettstudier.

4. Bruk "klasserommet" på Nettskolen

Hvert enkelt kurs inneholder et klasserom hvor du kan kommunisere med andre studenter som tar det samme kurset. Her kan dere dele erfaringer, stille spørsmål til studieleder og følge med på det som legges ut av andre. 

5. Jobb med innsendingsoppgavene

Innsendingsoppgavene er både en kontroll av at du har lært det du skal og en trening i oppgaveløsing. Innsendingene er også et viktig kontaktpunkt mellom deg og faglærer. Du bør derfor legge litt arbeid i besvarelsene. Husk at det er gjennom besvarelsene du viser læreren hva du kan.

Vent med hver innsendingsoppgave til du har arbeidet deg grundig gjennom fagstoffet. Se nøye på lærerens kommentarer og ditt eget arbeid i tillegg til karakteren du får.

6. Hold oversikten

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og karakter på eksamen.

7. Innleverte besvarelser skal være et original arbeid

Dersom man samarbeider med andre i innleverte besvarelser, må det oppgis hvem som har besvart hvilken del av oppgaven, og man må påse at bidragene er likeverdige. Kopiering eller avskrift av faglitteratur, innhold på nettet eller andres arbeider uten kildeanvisning er ikke akseptabelt. Når besvarelsen teller som del av karakteren i faget, er kopiering eller avskrift ikke tillatt og vil bli regnet som fusk. Læreren skal i slike tilfeller annullere besvarelsen og underrette deg om grunnen til dette. Du må da levere en ny besvarelse.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk