Praktisk informasjon og tilrettelegging av eksamen

Eksamen

NKI arrangerer flere ulike eksamensformer, og du har mulighet til å søke om tilrettelegging av eksamen ved spesielle behov. Her finner du all praktisk informasjon rundt eksamen. 

Eksamen arrangert av NKI Nettstudier

Ved NKI Nettstudier kan du møte følgende eksamensformer:

  • 3-5 timers skriftlig, stedbasert eksamen

Dette er den tradisjonelle skriftlige stedbaserte eksamen som gjennomføres med penn og papir.

  • Nettbasert hjemmeeksamen

Du får tilsendt en link på din e-post med tilgang til eksamensoppgaven. Du gjennomfører denne hjemmefra, med alle hjelpemidler tillatt unntatt kommunikasjon med andre personer. Du vil motta en lenke på e-post 1 timer før eksamen. Selve tilgangen til eksamensoppgaven åpner når eksamen starter. Hjemmeeksamen starter enten 10:00 (under 6 timers varighet), eller 12:00 (over 6 timers varighet). Du leverer din besvarelse i lenken du har mottatt og må krysse av på egenerklæringsskjema (der du bekrefter at du har arbeidet selvstendig med eksamensbesvarelsen).

  • Nettbasert Flervalgseksamen (multiple choice)

Du får utdelt denne eksamen på lik måte som nettbasert hjemmeeksamen, men her vil du besvare i selve lenken. Du får flere spørsmål med ulike svaralternativ der du krysser av for det du mener er riktig(e) svar.

  • Prosjektoppgave

Den skal være et undersøkende arbeid som normalt knyttes til opplæringsaktivitet ved egen eller andres arbeidsplass, hvis ikke annet er opplyst. Fristene for innlevering av prosjektoppgave er 01. mai og 01. desember.

Du finner mer informasjon om eksamensform i eksamensplanen her

Fagprøver og privatisteksamen for videregående 

Teoriprøver til fagbrev arrangeres av fylkeskommunen der du bor, ikke av NKI Nettstudier. Du kan ta nettstudiet hos oss, og deretter gå opp til teoriprøven som praksiskandidat/privatist.

At du studerer som privatist betyr i praksis at du følger nettstudier ved NKI Nettstudier for å forberede deg til en offentlig eksamen. Eksamensgebyr betales til fylkeskommunen.

Ta kontakt med fagopplæringskontoret i ditt fylke for mer informasjon om fagprøven. Du kan også finne mer informasjon på nettstedene privatistweb.no og vilbli.no.

Tilrettelegging av eksamen

Alle som har spesielle behov kan søke om å få tilrettelagt eksamen ved NKI Nettstudier. Send inn din dokumentasjon på behov for tilrettelegging fra lege/ spesialist. Ved innvilgelse så tar NKI kontakt med skolestedet for praktisk tilrettelegging.

Tiltak for tilrettelegging:

  • Forlenget tid
  • Bruk av pc
  • Oppgaveteksten blir lest opp
  • Eget rom

Søknaden sendes til eksamen@nki.no i god tid før eksamen. Vi anbefaler at du sender inn dokumentasjonen samtidig som du melder deg opp til eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk