Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Finansiering

Du har flere muligheter for å få hjelp til finansieringen, og de fleste av NKIs nettstudier er godkjent for lån i Lånekassen. Alternativt kan du få støtte fra arbeidsgiver, NAV, foreninger eller søke om stipender.

Lånekassen

De fleste av  våre nettstudier kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. Du kan se om et studium er lånekassegodkjent under menyvalget praktisk informasjon i studieomtalen.

Støtte fra NAV

NAV kan tilby støtte til utdanning, dersom de vurderer dette som nødvendig og hensiktsmessig for at du skal kunne skaffe deg eller beholde arbeid.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller se NAV sine hjemmesider for mer informasjon om ulike tiltak og dine muligheter for støtte.

Støtte fra arbeidsgiver

Mange får dekket hele eller deler av studie- eller kursavgiften av sin arbeidsgiver. Vil du prøve det, er det ofte lurt å ha tenkt igjennom noen momenter på forhånd.

  • Fortell arbeidsgiver at du trives og derfor ønsker å utvikle deg i jobben.
  • Ha en plan på hvordan du tenker å gjennomføre nettstudiene.
  • Ha gjort deg noen tanker om hvordan du vil bli en bedre ressurs for bedriften.
  • Gjennom prosjektoppgaver kan du få muligheten til å jobbe med en aktuell problemstilling for din arbeidsgiver.
  • Gi arbeidsgiver dokumentasjon på den kompetansen du opparbeider deg gjennom nettstudiene. Det gjør det enklere for dem å se hvilke nye oppgaver du er i stand til å utføre.

PS! Alle utgifter bedriften har i forbindelse med arbeidstagers utdanning kan være fradragsberettiget så lenge du har vært ansatt i minst ett år og utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver (jf § 5-15-11 første ledd i Finansdepartementets forskrift til skatteloven).

Stipender og legater

Det finnes en rekke private og offentlige stipender og legater som deler ut støtte til deg som tar utdanning. Legathåndboken har en god oversikt over slike ordninger. Papirversjonen av Legathåndboken finner du på biblioteker og i de fleste bokhandlene.

Støtte fra foreninger, organisasjoner og lag

Vi har også studenter som får dekket deler av studie- eller kursavgiften fra foreninger, organisasjoner eller lag der de er medlem eller har annen tilhørighet til. Dette kan være fagforeninger, bransjeforeninger, interesseorganisasjoner eller ulike typer av lokale lag. Foreninger som for eksempel Rotary har utdanningsprogrammer for både ungdom og voksne.

Forhør deg i din omgangskrets. Sjekk om du er medlem i organisasjoner med stipendordninger for utdanning. Ta kontakt med foreninger, organisasjoner eller lag i ditt nærmiljø og undersøk om noen av dem har slike muligheter.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk