Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Studietips

Studietips

Nyttig informasjon til deg som fersk nettstudent.

1. Lag en plan

Noe av det første du bør gjøre er å lage en enkel plan for studiet ditt. Din studieleder hjelper deg gjerne med dette. Det er lurt å sette av fast tid til studier og ha et fast sted å sitte når du studerer.

2. Les læringsmålene grundig

Hvert kurs innledes med en oversikt over læringsmålene. Sett deg grundig inn i disse, så får du god oversikt over hva du skal lære og større utbytte av arbeidet du gjør.

3. Få et overblikk over studiets innhold, selvtest-, innsendings- og eksamensoppgaver

Du skjerper oppmerksomheten mot det som er vesentlig, hvis du på forhånd skaffer deg et overblikk over leksjonene og de oppgavene du senere skal besvare. Når du etterhvert støter på noe du oppfatter som vesentlig i forhold til læringsmålene og oppgavene, kan du streke under teksten eller skrive en anmerkning i margen. Oppgavene fungerer som etappemål og gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an.

4. Bruk "klasserommet" i nettskolen

Alle fag eller kurs har et ‘klasserom’ i nettskolen hvor du kan kommunisere med dine medstudenter. Her kan dere gi hverandre tips og råd, eller stille spørsmål til hverandre, studieleder og lærer. Åpne profilen din og huk av for at du vil ha varsel når noe blir lagt ut i klasserommet.

5. Jobb med innsendingsoppgavene

Innsendingsoppgavene er en viktig del av læringsprosessen og svært viktig for kontakten mellom deg og faglærer. Du bør legge arbeid i besvarelsene. Innsendingsoppgavene gir deg god kontroll på at du har lært det du skal, samtidig som du får trening i å besvare oppgaver, kildebruk mm.

Arbeid godt med fagstoffet. Når du syns du kan det godt, tar du selvtesten eller sender innsendingsoppgaven. Når du får tilbakemelding fra lærer, se nøye på kommentarene og ta rådene med deg til neste innsending. Karakteren er kun veiledende. Det er kommentarene som veileder deg og hjelper deg til å bli bedre – i tillegg til det arbeidet du selv legger i fagene.

6. Hold oversikten

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktiviteten din. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer eller karakterer på innsendinger og eksamen. Der finner du også meldingsboksen til din studieleder.

7. Innleverte besvarelser skal være ditt eget arbeid

Dersom du samarbeider med andre om innleveringer, må du oppgi til lærer hvem som har besvart hvilken del av oppgaven, og påse at bidragene er likeverdige. Kopiering eller avskrift av faglitteratur, innhold på nettet eller andres arbeid uten kildeanvisning aksepteres ikke. 

Når besvarelsen teller som del av karakteren i faget, er kopiering eller avskrift ikke tillatt og vil bli regnet som fusk. Læreren skal i slike tilfeller annullere besvarelsen og underrette deg om grunnen til dette. Du må da levere en ny besvarelse.

8. Kildehenvisning

I mange tilfeller skal du gjengi informasjon du finner i andre sammenhenger, for eksempel i oppgavebesvarelsen din.Da er det viktig at du er nøye med å oppgi kildene for informasjonen korrekt. Det forventes at du benytter kildehenvisning både i innsendingsoppgavene og eksamensoppgavene.

Dette er viktig av flere grunner:

- Det skal være mulig for lærer/sensor å finne tilbake til de kildene du har brukt.

- Opprinnelig forfatter skal være synlig.

- Lærer/sensor skal forstå hva som er dine egne bidrag og hva som er hentet fra andre.

- Du får vist at du har kunnskap om emnet og det som er skrevet om det.

Kildehenvisninger til informasjon du finner på Internett, følger de samme reglene som kildehenvisninger til andre skrevne og trykte tekster.

Du skal ha med:

  • navnet på forfatteren
  • dato eller årstall for når informasjonen ble publisert
  • navnet på publikasjonen
  • navnet på utgiveren

For eksempel slik:

Ottesen, Lars (2009): Service og samferdsel Vg1, Fagbokforlaget.

Legg merke til at vi skriver årstallet i parentes, mens navnet på publikasjonen står i kursivskrift.

For informasjon du finner på Internett, skriver du kildehenvisningen på samme måte, men i tillegg tar du med web-adressen til nettsiden.

Eksemplet nedenfor viser en kildehenvisning til den siden du leser nå:

Jansen, Arne (2011): Kildehenvisninger, NDLA
http://ndla.no/nb/node/88929. Lastet ned 21.9.2012

Å vise til informasjonskilden som du finner på nettet, er ikke alltid så lett. Det finnes kanskje ikke opplysninger om hvem som har skrevet informasjonen, eller når den ble skrevet. Det kan også hende at informasjonen i utgangspunktet er kopiert fra en annen kilde uten at det er oppgitt.

I slike tilfeller må du oppgi den informasjonen du har tilgjengelig, for eksempel slik:

Ukjent (Ukjent): Kildehenvisninger, NDLA
http://ndla.no/nb/node/88929. Lastet ned 21.9.2012

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk