Skip to main content

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

NKI blogg

Nå er tiden inne for å praktisere alt jeg har studert. Jeg er så heldig å ha fått praksisplass på et legekontor som har et godt arbeidsmiljø, og som har et godt rykte på seg. (Et godt rykte betyr at pasienter får god service og blir ivaretatt). Det er akkurat dette jeg vil lære mer om og bidra med i en fremtidig jobb. Jeg var en tur innom legekontoret i dag for å hilse på de ansatte, og jeg ble så varmt tatt i mot, så nå bare jeg gleder meg til å begynne. Jeg har en liten spent sommerfugl i magen, men jeg gruer meg ikke lengre. Det er herlig det!!

Raskere salg og høyere pris. Det er erfaringen til de som har valgt å style boligen før den blir lagt ut for salg.

Bedrifter og organisasjoner kan oppnå store fordeler ved å heve ansattes kompetanse gjennom e-læring. Faglig påfyll gir medarbeiderne økt motivasjon i jobben og bidrar til økt selvtillit. Kunnskapsdepartementet påpeker at livslang læring bidrar til å øke den enkeltes livskvalitet, og gir større verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet.

Riktig kompetanse blant ansatte fører til at bedriften står bedre rustet mot den stadig økende konkurransen. Økt globalisering muliggjør større samhandling, integrasjon og kompetanseoverføring mellom ulike kulturer og markeder, noe som stiller nye krav til bedrifter verden over. Mangfold har blitt et konkurransefortrinn.

Vi blir stadig eldre i dette landet, og det er jo positivt?  De fleste vil vel nikke og si at vi ønsker å bli gamle så lenge ”helsa holder”.  Dersom ikke ”helsa holder” og vi trenger hjelp kan det bli verre. Dersom det ikke utdannes flere i 2035 vil det være en underdekning på nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere (Tallene er hentet fra HELSEMOD 2012). Sjansen for vi trenger hjelp er ganske stor dersom vi blir over 70 år, i følge Helsedirektoratet (2012) vil vi da bruke sykehustjenester fem ganger mer enn yngre aldersgrupper. Den eldre pasient har ofte sammensatte lidelser noe som stiller et økt krav til kompetanse blant helsepersonell.

september 16. 2013

Her kommer en oppsummering fra konferansen «MOOC til Norge», som gikk av stabelen 10. september på Universitetet i Oslo (UIO). 

Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke

I norsk utdanningspolitisk debatt kan det virke som om det store frafallsproblemet befinner seg i videregående opplæring. Selvsagt er det alvorlig at mer enn 40 prosent IKKE gjennomfører videregående på normert tid, og at så mange som 30 prosent heller ikke har fullført etter fem år. Men kanskje vi ser oss blinde på problemene i den videregående skolen. Den er etter min mening bare et symptom på noe langt mer alvorlig.

Hei, mitt navn er Gine Hansen og jeg studerer helsesekretær.
Jeg er 29 år, og studerer på heltid.  Helsesekretær har jeg valgt fordi jeg kan bidra til at andre får innsikt i hvordan de kan bedre sin egen helse. Laboratoriearbeid er jeg også veldig interessert i. Det skal bli spennende å arbeide der når jeg begynner i praksis.

Å studere kan være både spennende, lærerikt og morsomt på samme tid, men studietiden kan også by på faglige utfordringer.  Da er det viktig som student å vite at motivasjon, selvstendighet og tro på seg selv kan være viktige forutsetninger for å lykkes med studiearbeidet.  I gjennomføring av studiet kan det også være lurt å orientere seg om ulike studieteknikker som kan være med på å gjøre hverdagen som student litt enklere.

NOKUT arrangerte i juni et seminar med tittelen «Har vi den utdanningen samfunnet trenger?» Bakgrunnen var en ny NOKUT-rapport som viser et utdanningskart i kraftig endring. I sammendraget kan vi lese at «Satt på spissen kan man hevde at sektoren preges av at fagskoler vil bli høyskoler og at høyskoler vil bli universiteter». Rapporten peker også på en sterk vekst i antall nye tilbydere og derved også flere studietilbud. Fra et nettskoleståsted er det interessant å se en markant økning i antall studenter ved høyskoler og universitet som gjennomfører studier som fjernundervisning. 

Joda, det er alltid plass til ferietid :)

Sosiale medier inkluderer plattformer som muliggjør interaktiv kommunikasjon og dialog gjennom deling av interaktivt webinnhold. Innholdet kommer i ulike formater som tekst, video, bilder, pdf og audio. Man kan lære alt mulig gjennom sosiale medier i dag, og The British Council er et eksempel på dette. De har over 1, 281, 245 likes på facebook, og bruker sine facebooksider til å lære folk engelsk. På YouTube kan man lære alt fra hvordan man spiller en gitar til hvordan man bruker excel. Læringsmulighetene er uendelige! Sosiale medier er med på å gjøre informasjon lett tilgjengelig og er en kommunikasjonsplattform som engasjerer sine brukere og gir muligheten til sanntidskommunikasjon.

Et norskutviklet læringsspill skal hjelpe skoletrette videre med høyere teoretisk utdanning.

Etterutdanning lønner seg – også i kroner og øre, viser nye undersøkelser.  I tillegg til forbedret yrkesdeltakelse og yrkesstatus, ser det ut til at videreutdanning også gir inntektsmessig avkastning for både medarbeider og bedrift.

Jeg vil gjerne få ønske NKI velkommen i bloggsfæren! Det er et gode for norsk utdanningspolitisk debatt at en stor aktør som NKI slik melder seg på i debatten.

Utdanningstilbud som de NKI har er nemlig sentrale for å løse noen av de viktigste samfunnsutfordringene vi har.

Dette semesteret avviklet NKI 139 eksamener i ulike fag. 66 av disse er for første gang gjennomført digitalt.

– En svært positiv opplevelse, sier student Hanne Støvland Jørgensen, som i vår har tatt digital eksamen i personalledelse.

Mennesker aksepterer ikke lengre at de må tilpasse seg verden. De forventer at verden skal tilpasse seg dem

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk