Hopp til hovedinnholdet
26. februar 2018

Alt du må vite om eksamen som student ved NKI

Når du er student ved NKI er det viktig at du har informasjon om frister, praktisk informasjon og formelle krav til eksamen. Vi har mange studenter som er usikre på ting rundt eksamen, og ved å lese dette innlegget håper vi det vil avklare hva akkurat du lurer på før eksamen!

Eksamensleder, NKI Nettstudier

Alt du må vite om eksamen

Fag på videregående nivå

Tar du fag på videregående nivå avlegger du eksamen som privatist og ikke via NKI. Du må derfor huske å melde deg opp via privatistweb.no innen fastsatte frister. For mer informasjon om eksamenskoder og oppmelding se her: Eksamen som privatist

Student ved yrkesrettede kurs og fagskoler ved NKI

Alle våre fagskoler har eksamen, og vi har eksamen på en god del yrkesrettede kurs. Vi får mange spørsmål fra studenter som omhandler eksamen i regi av NKI, og her har vi samlet det viktigste.

Vi har fleksibel oppstart, og du kan derfor avlegge eksamen i det tempoet som passer deg, så sant det er innenfor studietiden. Vi anbefaler at du fra starten av legger opp en plan for når du skal avlegge eksamen(ene)- på den måten blir det både mer oversiktlig og lettere å fullføre til normert tid. Vi har dyktige studieledere som gjerne hjelper deg med å sette opp en plan. Merk at vi har faste eksamensdatoer du må forholde deg til gjennom studiet.

Oppmeldingsfristen varierer noe, men for de fleste studier er den 15. mars i vårsemesteret og 15. oktober i høstsemesteret. Du finner informasjon om gjeldende frister i eksamensplanen som ligger her. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen og vil motta bekreftelse på e-post. I eksamensplanen og bekreftelsen finner du all informasjon om eksamensform, hjelpemidler, tid og varighet. Oppmeldingen er bindende, og det er kun legeerklæring som gir kreditering.

Forberedelse til eksamen
Hvis du tar studier med moduleksamener må du gjøre deg kjent med hvilke emner som tilhører hvilken eksamen. Husk at det er læringsutbyttene/læringsmålene du skal kunne til eksamen. Vi anbefaler at du gjør innsendingsoppgavene i god tid. Husk at det er forskjell på innsendingsoppgaver og eksamen, da eksamen både vil være mer omfattende og foregå med tidsbegrensning. Karakteren på innsendingen er derfor kun en indikasjon på hvordan du ligger an. Øv deg gjerne på tidligere eksamensoppgaver. Disse ligger i eksamensarkivet der det er tilgjengelig. Her kan du sette av tilsvarende tid som du har under eksamen, og se hvor mye du rekker å gjøre.

Hvordan gjennomføres eksamen?
Stedbasert eksamen gjennomføres med penn og papir. Her kan du melde deg opp i NKI sine lokaler i Oslo. Alternativt må du selv avtale leie og lokalet med FU, AOF eller en videregående skole i nærheten av der du bor. Utgifter til dette må betales av deg som student.

Hjemmeeksamen: Du sitter et valgfritt sted med god internettdekning. Kommunikasjon med andre personer om oppgaven er ikke tillatt. Husk kilder og referanser, vi har plagiatkontroll på alle innleverte besvarelser. 1 uke før eksamen mottar du forhåndsinformasjon på e-post. Alt av eksamensmateriell blir sendt deg på e-post på eksamensdagen, og du sender din besvarelse via denne lenken. På eksamen med varighet på 1 dag (døgn) eller mer anbefaler vi at du arbeider effektivt tilsvarende en arbeidsdag (7.5 timer), det er derfor en fordel å ta permisjon/fri fra jobb denne dagen. Dette er en avtale mellom deg og arbeidsgiver, og du kan vise frem bekreftelsen du fikk når du meldte deg opp til eksamen.

Sensurfrist, resultat og vitnemål/kursbevis

Sensurfristen er 5 uker, og du mottar ditt resultat i nettskolen og på e-post. Vi har full forståelse for at kandidatene er spente på resultatet, men vi kan ikke fremskynde dette. Det er derfor ikke nødvendig å etterspørre resultatet før sensurfristen har utløpt. Du mottar kun karakteren etter eksamen, det er på innsendinger du vil få veiledning og tilbakemelding i tillegg.

Hvis du vurderer å klage på karakteren kan du innen 7 dager be om begrunnelse for ditt resultat. Etter at du har mottatt begrunnelsen kan du innen 3 uker klage på karakteren. Merk at det nye resultatet etter omsensur blir stående og ikke kan påklages.

Vitnemål/kursbevis blir sendt til deg etter at klagefristen har utløpt. Dette er normalt innen utgangen av januar i høstsemesteret og august i vårsemesteret. Alle innsendingsoppgaver må være levert og studiet betalt før vi sender dokumentasjon.

Med det ønsker vi alle lykke til med studiet og eksamen!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk