Hopp til hovedinnholdet
24. juni 2013

Erna Solberg – Utdanning en viktig samfunnsutfordring

Jeg vil gjerne få ønske NKI velkommen i bloggsfæren! Det er et gode for norsk utdanningspolitisk debatt at en stor aktør som NKI slik melder seg på i debatten.

Utdanningstilbud som de NKI har er nemlig sentrale for å løse noen av de viktigste samfunnsutfordringene vi har.

Høyre ønsker å bygge Norge som kunnskapssamfunn. Grunnen er enkel: Fordi vi er dyrest, må vi være smartest. Arbeidsmarkedet i Norge er i stadig endring. Dette stiller store krav til arbeidstakernes omstillingsevne og mulighet til å fylle på sin kompetanse i løpet av yrkeslivet. Et godt utdanningsfundament og kompetanseheving gjennom hele yrkesløpet er viktig for å kunne mestre og bevare tilknytningen til arbeidslivet. For å møte denne utfordringen er det nødvendig med ordninger som stimulerer til og legger til rette for livslang læring.

Norsk næringsliv har et sterkt behov for faglært arbeidskraft. Mange små og mellomstore bedrifter har ansatte som har behov for å fylle på sin kompetanse. Flere undersøkelser har spesielt påpekt næringslivets udekkede behov for ingeniører. Men det er ikke bare næringslivet som har behov for mer høyt utdannet arbeidskraft.

Offentlig sektor blir stadig større og mer kompleks. For Høyre er det kvalitet som står sentralt – kvalitet i skolen, kvalitet i helsevesenet og i omsorgen. Det snakkes ofte om at vi trenger flere varme hender, men minst like viktig er det med de skarpe hodene. Kvalitet i offentlig sektor er nemlig ensbetydende med kompetanse. Derfor vil vi ha mer etter- og videreutdanning for viktige kunnskapsarbeidere i offentlig sektor, som lærere og sykepleiere.

Høyre mener målet må være at flest mulig arbeidstakere motiveres og gis mulighet til faglig påfyll i kombinasjon med deltagelse i arbeidslivet. Det må utvikles gode etter- og videreutdanningstilbud der den ansatte kan kombinere jobb og utdanning. Mange arbeidstakere hverken ønsker eller kan gå ut av arbeidslivet for å kunne fylle på sin kompetanse. Virksomheter i offentlig og privat sektor er i stor grad avhengige av at de ansatte kan heve sin kompetanse. Dette vil stille nye krav til at flere kan få utdanningstilbud i nærheten av der de bor eller arbeider.

Derfor fremmet jeg og flere andre Høyre-representanter nylig et forslag i Stortinget om å tilrettelegge for mer fleksible og desentraliserte utdanningstilbud. Målet må være å utvikle et utdanningssystem som også kan dekke behovet for livslang læring for hele befolkningen, hele livet, i hele landet. Vi er særlig opptatt av at bruk av nye teknologiske læringsplattformer vil muliggjøre at flere arbeidstakere kan få tilbud om å heve sin kompetanse der man bor eller arbeider. Fjernundervisning er viktig for å gjøre gode desentraliserte opplærings- og studietilbud tilgjengelig.

Høyres forslag ble avvist av regjeringspartiene og falt derfor. Men vi fikk støtte fra Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Visjonen om Norge som kunnskapssamfunn er borgerlig fellesgods. Arbeidet med å bygge det håper vi å starte etter valget.

Erna Solberg

Partileder
Høyre

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk