Hopp til hovedinnholdet
27. november 2017

Handler økonomi kun om tallknusing?

Økonomi er et spennende fagområde som åpner døren for mange yrkesmuligheter. Men handler økonomi bare om tallknusing og analyser?

Fredrik Harboe

Produktansvarlig

Handler økonomi kun om tallknusing?

Økonomi har i lang tid blitt assosiert med tallknusing og en kald, teoretisk tilnærming. Helt siden 1800-tallet har alvorstyngede økonomer prøvd å lage modeller som gjenspeiler hvordan rasjonelle mennesker tar beslutninger i et samfunn med knappe ressurser. Hovedmålet deres har ofte vært å finne optimale punkter for tilbud og etterspørsel som maksimerer økonomisk avkastning eller minimerer forbruk av innsatsfaktorer (som for eksempel arbeidskraft eller kapitalvarer).

Yrker innen økonomi krever selvfølgelig en forståelse for tall, spesielt innen regnskap og revisjon, bank og finans og økonomiavdelinger. MEN! I dette blogginnlegget vil jeg argumentere for at økonomi handler om betraktelig mer enn logikk og tallforståelse (selv om det hjelper!). Økonomi har blitt et studie i hvordan vi FAKTISK tar beslutninger og ikke kun hvordan vi BURDE ta beslutninger basert på lineære og statiske modeller.

Er vi egentlig så kalkulerende og rasjonelle som ble forutsatt for 200 år siden? Verden har endret seg i takt med den voldsomme økonomiske utviklingen de siste 100 årene og vi lever i en annen tid nå preget av raskere tempo, endrede beslutningsmønstre og overveldende informasjon. Så hvorfor er økonomi så mye mer enn tallknusing? Og hva må vi vite om økonomiske beslutninger?

Vi velger med hjertet og magefølelse (selv når det gjelder økonomi)

En rekke studier fra ledende forskningsmiljøer viser at en rekke viktige beslutninger blir tatt relativt raskt og basert på følelser. Rasjonelle modeller forutsetter ofte at beslutningstakere vurderer alternativer opp mot hverandre, estimerer sannsynligheter og risikomomenter og har oppdatert informasjon. Men i realiteten styres ca. 80% av våre beslutninger av emosjoner – som i noen tilfeller kan resultere i forferdelig dårlige beslutninger! Ofte kan økonomisk svake prosjekter bli prioritert på grunn av følelsesmessig tilknytning, uten å vurdere underliggende økonomi og avkastning. Vi styres i stor grad av den «gamle» delen av hjernen og benytter ikke den «tenkende», ytre delen i like stor grad som tidligere antatt.

Vi gjør systematiske beslutningsfeil – hver dag!

Atferdsøkonomi (eller Behavioral Finance) er et tverrfaglig felt som tar for seg hvordan vi faktisk tar beslutninger knyttet til investeringer, innkjøp og andre viktige områder. Det handler ikke lenger kun om lineære modeller, men om psykologi og sosialantropologi. Studier viser følgende:

  • Aksjemeglere har overdreven tro på egne ferdigheter
  • Prosjektledere knytter seg emosjonelt til svake tapsprosjekter
  • Ledere følger normer og trender, i stedet for å ta selvstendige valg
  • Organisasjonskultur styrer vår atferd og påvirker grunnleggende etiske holdninger

Det er åpenbart at de fleste av oss må erkjenne forbedringspotensial når det gjelder måten vi tar beslutninger og resultatet av disse. Luksusfellen på TV3 har flere casestudier som synliggjør konsekvensene av dårlige økonomiske beslutninger!

I NKI Nettstudier tilbyr vi en rekke økonomiutdanninger og korte nettkurs. Fagskoleutdanninger som «Regnskapsskolen» har betydelig fokus på utregninger og analyse av regnskapstall. Men tolkning av tallene og forklaring på hva som ligger bak dem er også sentrale i forståelsen av faget og hvordan vi kan ta kloke beslutninger i fremtiden.  Økonomistudiene handler derfor ikke kun om hvordan å bokføre transaksjoner, utarbeide budsjetter og analysere regnskapstall. Det handler også om hvordan vi tar beslutninger og kartlegge hvilke styrker og svakheter vi har på et personlig plan.

Ta et økonomikurs hos oss og bruk muligheten til å reflektere over egne beslutningsmønstre og hvordan du kan ta enda mer lønnsomme valg.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk