Hopp til hovedinnholdet
14. november 2017

Hvorfor fagskole?

For den som synes det er fristende å komme ut i en interessant praktisk jobb tidlig i voksenlivet, kan fagskole være et godt alternativ til høyskole eller universitet.

Bent Hvale

Produktansvarlig

Hvorfor fagskole?

Den som føler seg ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig, sies det. Likevel tror jeg det kan være godt å føle at du har fullført et studium som gir deg akkurat det du trenger for å mestre et konkret yrke. Det er ikke alle som trives i et langt og ullent akademisk studieløp. Hvis du skal ha et langt liv i arbeidslivet, gjør du nok lurt i å være ydmyk og åpen for at du alltid har mer å lære, men det må være lov å føle tilfredshet over å ha fått en utdanning som gir faglig trygghet i et yrke det er behov for.

Selv begynte jeg å jobbe ganske tidlig. Siste år på ungdomsskolen gikk jeg med aviser. Mens jeg gikk på videregående, overtok jeg driften av et lite rengjøringsbyrå. Jeg har jobbet mer eller mindre kontinuerlig siden, også under studiene på universitetet. Nå var det ikke alltid slik at det jeg jobbet med hadde den største relevans for faget jeg studerte, men det jeg studerte ga heller ikke noen umiddelbar kvalifikasjon for en praktisk jobb. Så dette var løsningen jeg fant.

Høyere yrkesfaglig utdanning

For den som synes det er fristende å komme ut i en interessant praktisk jobb tidlig i voksenlivet, kan fagskole være et godt alternativ til høyskole eller universitet. Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående, du må altså normalt ha tatt videregående før du kan søke på et fagskolestudium.

Selv om det også finnes en annen vei: Om du mangler videregående, men har jobbet i mange år i en relevant bransje, kan du likevel søke og bli vurdert på grunnlag av såkalt realkompetanse. For fagskole er ikke bare for ungdom på vei ut i arbeidslivet, mange velger å sette seg på skolebenken i voksen alder for å få formell kompetanse på et fagfelt de allerede har jobbet med i noen år.

Kvalitetssikret utdanning basert på yrkesfeltets behov

Mens høyskole- og universitetsstudier er bygget opp omkring en akademisk tradisjon, er fagskole i stor grad bygget på yrkesfeltets behov, det du lærer er det du vil ha bruk for i det bestemte yrket du skal inn i. Derfor er alle fagskoleutdanninger utformet i samarbeid med aktører i yrkesfeltet, og godkjent av NOKUT, et statlig direktorat som stiller strenge krav til kvalitet i utdanningen. Hvem som helst kan tilby ulike yrkesrettede kurs, men en fagskoleutdanning er alltid kvalitetssikret av NOKUT.

Hvis fagskolen er en videreutdanning innen en profesjon basert på fagbrev, kreves det gjerne at du har det relevante fagbrevet for å bli tatt opp på studiet. Et fagskolestudium skal bygge på videregåendepensumet, ikke gjenta det. NKI tilbyr for eksempel en rekke fagskolestudier i helsefag som er spesialiseringer for helsefagarbeidere. For å bli tatt opp på et slikt studium, må du ha fagbrev som helsefagarbeider.

Stort udekket behov for fagskoleutdannede

I august 2017 slapp NHO en rapport som viser at det er et stort udekket behov for fagskoleutdannede i NHOs medlemsbedrifter. Signalene fra de andre arbeidslivsorganisasjonene går på det samme. Norge trenger flere fagskoleutdannede. Av de som har tatt en fagskoleutdanning innen naturvitenskapelige eller tekniske fag, håndverksfag eller helsefag, er mer enn 80 % i jobb et år etter fullført utdanning.

Fagskole skal gi studiepoeng

Politikerne har lyttet til arbeidslivsorganisasjonenes bønn om flere fagskoleutdannede, og for å gjøre fagskole enda mer attraktivt, fremla regjeringen  i mai 2017 en stortingsmelding om fagskoleutdanning der man legger opp til å heve fagskolens status, blant annet gjennom at fagskole etter hvert skal gi studiepoeng. Det betyr at det i fremtiden skal bli mulig å bygge videre på en fagskoleutdanning dersom du senere har lyst til å ta en bachelor i et relevant fag. Dermed er fagskolen ikke bare en komplett utdannelse som kvalifiserer deg til et yrke, men et mulig springbrett for videre utdannelse.

Fagskole er en utdanning for fremtiden!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk