Hopp til hovedinnholdet
4. juli 2013

Forskningsrapport viser at å kombinere videreutdanning og jobb-bytte gir økt inntekt og yrkesstatus

Etterutdanning lønner seg – også i kroner og øre, viser nye undersøkelser.  I tillegg til forbedret yrkesdeltakelse og yrkesstatus, ser det ut til at videreutdanning også gir inntektsmessig avkastning for både medarbeider og bedrift.

–  Videreutdannelsen har for meg ført til at jeg har steget i gradene, og fått en jobb jeg trives godt i, sier Siv Mona Harsem, som i dag er ansatt som lønn- og personalansvarlig hos NKI Nettstudier.

Det er NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har gjennomført nye studier av livslang læring i norsk arbeidsliv. Studiene viser at deltakelse i både formell videreutdanning og opplæring som ikke gir formell kompetanse, har positive effekter både på inntekt, yrkesstatus og yrkesdeltakelse.  I næringer med mye videreutdanning er effekten også på produktivitetsnivået positiv.

Siv Mona Harsems karriere startet som regnskapsmedarbeider i et reisebyrå, men hun fant etter hvert ut at hun ville tilbake til skolebenken.

–   Jeg følte at jeg etter hvert trengte mer faglig påfyll innen regnskap, og at jeg ville utvikle meg mer i stillingen. Målet mitt var å få en stilling med mer ansvar innen dette fagfeltet, sier hun.

Harsem avtalte med arbeidsgiveren å jobbe 80 prosent for å ta nettstudiet mens hun var i arbeid. Hun tok kurset på ett år, og gjennomførte to eksamener. Etter å ha fullført regnskapsskolen hos NKI, gikk hun fra å jobbe som regnskapsmedarbeider over i en stilling som regnskapssjef hos sin daværende arbeidsgiver.

Hva har dette gjort for deg og din karriere?

–   Før jeg tok studiet var jeg regnskapsmedarbeider, etter endt utdanning fikk jeg stilling som regnskapssjef hos min daværende arbeidsgiver. Jeg gikk jo selvfølgelig opp i lønn, og fikk mye mer ansvar. Jeg har fått utviklet meg mye i forhold til jobber jeg har hatt i ettertid, jeg har fått mer utfordrende oppgaver og har i dag en jobb som jeg trives veldig godt med, sier Siv Mona Harsem.

Hvordan opplevde du å ta etterutdanningen din hos NKI?

–  Det fungerte fint å ta det på nett, og det gikk veldig greit å kombinere nettstudier med familie og jobb ved siden av. Det at jeg allerede var ansatt i en regnskapsavdeling, ga meg godt utbytte i studieperioden.

Hva har du å si til andre som vurderer å ta videreutdanning?

–  Det er absolutt til å anbefale, jeg kunne gjerne gjort det igjen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk