Hopp til hovedinnholdet
18. september 2014

Gode standpunktkarakterer

I en ny rapport utført av Norsk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU) er det blitt gjort analyser av karakterer for fire skoleår (2009-2013). Rapporten viser at det er større avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakter ved allmenne private videregående skoler enn i offentlige. Dette gjelder spesielt skoler som er definerte som små. Avvikene er større hos elever som har høye standpunktkarakterer. 85 % av elever med 6 i standpunktskarakter fikk lavere karakter på eksamen.

Pedagogisk veileder, NKI Nettstudier

Er lærerne på en bestemt type private skoler «snillere» med standpunktkarakterene?
Det er ikke påvist systematiske forskjeller mellom offentlige og private skoler i hvordan rutiner og praksiser brukes i arbeidet med underveisvurdering og standpunktkarakter. Rapporten viser at lærerne legger et mangfold av rutiner til grunn når de arbeider med standpunktvurdering, og dette gjelder for alle typer videregående skoler. Det er dermed ingen systematiske forskjeller mellom offentlige og private skoler i hvordan lærerne arbeider og forholder seg til rutiner og retningslinjer. Det er derimot stor variasjon mellom enkeltskoler og innenfor de enkelte skolene.
Hvilke karakterer får du på NKI?
Rapporten fra NIFU gir ingen tydelige svar på hvorfor det er et litt større avvik mellom standpunkt – og eksamenskarakterer i private skoler enn i offentlige. Et tydelig svar er derimot at eksamen viser din kompetanse i faget på en gitt dag mot slutten av opplæringsløpet. Du kan ha en god eller dårlig dag, og være heldig eller uheldig med oppgaven. Standpunktkarakter og eksamenskarakter er altså to forskjellige ting.
NIFU forskerne slår fast at det står igjen mye forskning på dette området. Noen refleksjoner kan vi i mellomtiden gjøre. Kanskje er den autoritære læreren som skal fylle deg med informasjon, og fortelle deg hva som er rett og galt – med på å gjøre deg til en passiv mottaker av informasjon? Kanskje det må gis rom til å kreere kunnskap på egen måte der undervisningen i større grad stimulerer til kreativitet og nytenkning?
Våre nettstudier gir deg muligheten til å studere det du vil, der du er. Hos oss kan du ta en fleksibel utdanning på alle nivåer slik at du kommer deg dit du vil -og på din måte. Våre nettlærere er opptatt av et fellesskap som skal fremme lik og rettferdig vurdering. Nettlærerne drøfter med kollegaer og elever når det gjelder tilbakemeldinger på arbeid, gir elever beskrivende informasjon om hvor de står i faget og hva som kjennetegner kompetanse på ulike nivå.
Disse forståelsene av vurderingsgrunnlaget fremmer en rettferdig vurdering av kompetansen til våre studenter. Karakterene du får er altså helt opp til deg!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk