Hopp til hovedinnholdet
10. august 2015

Heia fagskoler!

For NKI Nettstudier er fagskoler et svært viktig satsningsområde, og vi er stolte av å kunne si at vi er den leverandøren som kan tilby flest fagskoler på nett. Vi tror at fleksibiliteten, som det å studere på nett åpner opp for, gjør at langt flere får mulighet til å få seg en utdanning og åpner opp nye muligheter for å få seg en jobb. Dette er noe vi ved NKI brenner for!

Administrerende direktør, NKI Nettstudier

Fagskole er praktisk-yrkesrettede utdanninger som med en varighet på mellom et halvt til to år gjør at du etter forholdsvis kort tid får deg en yrkestittel. Vi har mange eksempler blant våre studenter på at dette gir en enorm mestringsfølelse.

Heia fagskole!

Energihilsen fra Wenche (Administrerende direktør, NKI Nettstudier)

INFORMASJON OM FAGSKOLER(hentet fra KD sin nettside aug.-15)

Tilstandsrapporten for fagskolene for 2014 viser at antall fagskolestudenter har økt litt. Nå er det over 16 000 fagskolestudenter, en økning på 1,3 prosent fra 2013. Til sammen var det over 5 500 studenter som fullførte en fagskoleutdanning i fjor.

Fagskolesektoren består av 103 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. For fjerde år på rad publiserer Kunnskapsdepartementet en egen tilstandsrapport for fagskolene, som kan fortelle oss hvordan det står til med skolene.

Det er mange private fagskoler, i motsetning til de andre nivåene i det norske utdanningssystemet. Kjønnsfordelingen innenfor de ulike fagområdene følger tradisjonelle mønstre. De mannlige studentene dominerer de tekniske utdanningene, mens de kvinnelige studentene dominerer helse- og omsorgsfagene (94 prosent og 91 prosent.).

Det er relativt stor aldersspredning blant fagskolestudentene, halvparten er under 30 år og en fjerdedel er over 36 år. Noe som underbygger at fagskoleutdanning både er attraktivt som førstegangsutdanning og som videreutdanning senere i livet.

I 2014 har fagskolene, fylkeskommunene, arbeidslivets parter, fagskolestudentene, departementet og andre vært engasjert i arbeid knyttet til Fagskoleutvalget. Utvalget leverte sin rapport NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, og fremmet til sammen 49 forslag til tiltak som retter seg mot myndighetene, fagskolene og arbeidslivet. Departementet arbeider nå med melding til Stortinget basert på utredningen fra fagskoleutvalgets utredning.

I tillegg har en ekspertgruppe vurdert regulering, tilsyn og kontroll med private høyskoler og fagskoler. Denne ble sendt på høring med frist 1. juni 2015.

Økt oppmerksomhet på fagskolene som et selvstendig utdanningsnivå, gjennom for eksempel arbeidet til Nasjonalt fagskoleråd, publisering av statistikk fra DBH-Fagskolestatistikk (DBH-F) og rapporten fra Fagskoleutvalget (NOU 2014:14), bidrar alle til utvikling i sektoren.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk