Hopp til hovedinnholdet
25. april 2014

Helsefagskoleutdanning – hva sier våre studenter?

I september 2013 lanserte NKI 4 nye fagskoleutdanninger innen helse, som har vært veldig populære. Vi intervjuet to studenter for å høre om hvordan de opplever helsefagskolen.

Helsefagskoleutdanningene inkluderer 4 ulike spesialiseringer; Psykisk helsearbeidDemensomsorg og alderspsykiatriKreftomsorg og lindrende pleie og Helse, aldring og aktiv omsorg. Det studenten lærer i fagskoleutdanningen er direkte anvendbart i praksis. Utdanningen representer et betydelig faglig løft for den enkelte som har sin bakgrunn fra videregående skole eller har relevant yrkespraksis.

De fire fagskolene NKI tilbyr representerer en ettertraktet spisskompetanse og er et direkte kompetansehevende tiltak. Utdanningen er nettbasert. Opplegget er svært fleksibelt og er lagt opp med tett individuell veiledning og tilbakemelding fra lærer, og gjør at flere klarer å kombinere arbeid og (familie) dagliglivet med utdanning.

Hva motiverer deg til å ta videreutdanning?

Tonje Kværnmo
Psykisk Helsearbeid

Tonje Kværnmo
– Jeg ønsker å kunne gi mine pasienter den behandlingen de fortjener og for å kunne gjøre det så trenger jeg kunnskap nok. Jeg er like glad i teori som jeg er i det praktiske arbeidet, så jeg ønsket å bygge på mer kunnskap til det jeg allerede kan. Som helsefagarbeider så kan jeg mye om masse, men jeg ønsket å gå dypere inn i det psykiske helsearbeidet. Men som sagt, så er det som motiverer meg mest er det å kunne ha nok kunnskaper til å gi pasientene mine den hjelpen de fortjener.

Liv A Stene
– Jeg ønsket å øke kunnskapsnivået mitt. Har vel alltid vært den typen som spør; hvorfor og hvordan, og når mine «omgivelser» ikke lengre kan svare på dette så må jeg jo finne det ut selv – og da var dette studiet helt perfekt for meg.

Hvordan er det for deg å kombinere jobb og videreutdanning på nett?

Tonje Kværnmo
– Jeg syns det går veldig fint. Jeg planlegger når jeg skal jobbe med videreutdanningen ut ifra hvordan jeg jobber de ulike ukene. Jeg liker fagstoffet jeg jobber med i videreutdanningen, så det i seg selv gir meg motivasjon til å lese og skrive, selv etter en tung arbeidsdag. Jeg kan jobbe med videreutdanningen når og hvor lenge jeg vil og jeg føler ikke noe press på meg om jeg føler for en frihelg uten både videreutdanning og jobb. Jeg ønsket mer kunnskap om det psykiske helsevesenet samtidig som jeg ønsket å jobbe, og at jeg da får kombinert disse tingene syns jeg er veldig bra.

Liv A Stene
– Jeg er så heldig at jeg kan bruke så mye/lite tid på dette som jeg ønsker. Jobbet 100 % men det ble litt for mye, så nå er jeg fast tilkallingsvikar på 2-3 ulike avdelinger på St Olav hospital og det passer perfekt! På den måten kan jeg ha intensive jobbeperioder/studieperioder, alt ettersom hvordan det passer meg.

Hvilken del av fagstoffet synes du er mest nyttig?

Tonje Kværnmo
– Jeg syns for så vidt det aller meste er nyttig, for de utfyller hverandre. Men i det studiet jeg går, så må det nesten være de ulike lidelsene og sykdommene. For at jeg skal kunne vite om en pasient er psykotisk, så er det jo helt nødvendig at jeg har kunnskaper om hvilke symptomer en psykotisk pasient har og hvordan jeg da behandler denne pasienten videre. Det er ikke like viktig at jeg har kunnskaper om når og hvor de første sykehusene for sinnslidende ble opprettet, men det er allikevel interessant å lese om utviklingen innen psykiatrien. 

Liv A Stene
– Første delen (grunnfag for helsefagarbeidere) følte jeg nok jeg hadde inne- siden jeg har en del både psykologi, etikk og helsepolitikk fra før, så den var ikke veldig utfordrende, men veldig bra å få repetert! Kreftsykdommer, behandling og livets slutt er det jeg virkelig gleder meg til, og som jeg nå har startet på med liv og lyst.  Fagbøkene er utrolig bra og siden dette er felt jeg bare kan litt om er dette utrolig utfordrende og spennende for meg!
På hvilke måte kan dette studiet gjøre deg til en bedre helsefagarbeider?

Tonje Kværnmo
– Det gir meg kunnskaper til å kunne hjelpe og ivareta pasientene på en bedre måte. Det gir meg bedre forståelse innenfor det psykiske helsearbeidet, noe som igjen går både pasienten og meg til fordel. Jeg skal skape en bedre relasjon til pasienten når jeg har nok og riktige kunnskaper, noe som er avgjørende for god behandling. 

Liv A Stene
– Jeg tror denne kunnskapen er med på å bidra til økt forståelse for pasientene og den situasjonen de er i. Teorien bak praksisen er utrolig viktig, det legger et grunnlag for oss i helserelaterte stillinger som jeg mener er veldig viktig. Kunnskap om psykologi og kroppslige fysiske reaksjoner og sammenhengen mellom dem er viktig for å kunne se på mennesket som et helhetlig individ. Det å ha kjennskap til lover og regler i helsevesenet vil også være til nytte for pasientene da vi blir i stand til å skissere opp hvilke rettigheter de har, samt hva som forventes av dem som pasienter og på den måten kan man unngå unødige konflikter og misforståelser.

Hva er viktig for deg ved valg av dette studiet?

Tonje Kværnmo
– Det var viktig for meg å vite at det ville være seriøst, godt fagstoff, god og profesjonell hjelp, at jeg ville få bruk for dette i arbeidslivet og at jeg kunne arbeide ved siden av.

Liv A Stene
– Det er nettopp dette med å øke mitt eget kunnskapsnivås for å kunne bidra til å gjøre hverdagen for «mine» pasienter best mulig til tross en meget vanskelig situasjon.

Er studiet som forventet?

Tonje Kværnmo
– Det vil jeg absolutt si at det er. Jeg hadde store og gode forventninger til studiet og jeg bare gleder meg til å jobbe videre med det.

Liv A Stene
– Jeg har hatt noe variabel erfaring med nettstudier, og må si jeg er meget fornøyd med NKI, både nivå på veiledere/lærere og fagstoff svarer absolutt til mine forventinger!
Har du noen tips eller råd til andre studenter som tar helsefagskole hos NKI eller som vurderer å ta helsefagskole på nett?

Tonje Kværnmo
– Til de som vurderer det, så vil jeg anbefale de at de begynner på studiene. Kanskje de trives med å jobbe på et sykehjem og har den utdanningen de trenger for å jobbe der, men videreutdanningen vil aldri være bortkastet for det! Det vil bare gi dem mer kunnskap og en mulighet til å hjelpe de på en bedre måte.

Her er noen tips ut ifra hvordan jeg kombinerer jobb og videreutdanning;

  • Vær strukturert. Lag deg en ordentlig og ryddig perm for videreutdanningen, som gir deg en enkel oversikt og som er lett å finne frem i. Arbeid strukturert med pensum og oppgaver, ikke hopp fra det ene til de andre. Fullfør alltid det du har startet på før du begynner på neste.
  • Planlegg og sett deg mål. Planlegg arbeidet ut ifra studieplanen din og sett deg mål for de ulike ukene/månedene. Da trenger du ikke stresse rett før eksamen eller liknende. Da er det du som har kontroll og kan jobbe ut ifra din timeplan. Ikke sett deg for strenge mål eller for stram timeplan – Det kan alltids dukke opp noe uforberedt!
  • Tenk positivt. Om du bare ser på pensum og oppgaver som et ork og noe du bare må gjøre, så vil du miste motivasjonen. Tenk at dette er noe du gjør frivillig og tenk alle godene det gir deg i det praktiske arbeidet. Har du en tung periode; Ta deg en fridag, kos deg og slapp av og kom tilbake med friskt mot dagen etter! Pensum blir så spennende som du gjør det til selv! Les pensum fordi du har lyst til å lære og ikke fordi du føler at du må!

Liv A Stene
– Jeg fant jo ut at full jobb var i meste laget, så det perfekte er å ha mulighet til å legge inn noen intensive studieperioder. Det er også viktig å bruke nettet.  Jeg bruker nett for å kontrollere og støtte opp fagstoffet. Der kan man finne samme problemstilling forklart på en annen måte, som gjør at man får en ny vinkel på stoffet.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk