Hopp til hovedinnholdet
11. august 2017

Den gode tilbakemeldingen

Jeg er utdannet sykepleier, har grunnfag i vernepleie og studert PPU (praktisk pedagogikk for yrkesfag). Jeg underviser i helse- og oppvekstfag. Jeg bor i Buskerud, nærmere bestemt i flotte Hole Kommune. Jeg er gift, har to barn, en katt, og befinner meg for det meste i hagen og drivhuset når jeg ikke jobber. Jeg er veldig glad i hagen min og alt som spirer og gror.

Lærer i Helse- og oppvekstfag

NKI nettlærer

Jeg engasjerer meg for veiledning av studenter i teori og praksis. Som nettlærer er veiledning min mulighet til å gi studentene gode tilbakemeldinger på innsendingsoppgavene. Jeg ønsker å være en engasjert lærer som i tilbakemeldingene formidler fagstoff og erfaringer som fremmer læring. Jeg liker å utfordre studentene til å ta ansvar, bruke kritisk refleksjon og bevissthet over egen fremtidig yrkesutøvelse.

Karakterer sier ikke alt

Dette har jeg lyst til å skrive noen ord om. Jeg som lærer i helse- og oppvekstfag er opptatt av å gi studentene mine «den gode tilbakemeldingen». 

Karakterer er en god måte å vite hvordan man ligger an i faget, men sier ingenting om hva man kan gjøre senere i livet. Gode tilbakemeldinger har stor betydning for læring. For at mine tilbakemeldinger skal bidra til å fremme din læring er jeg opptatt av at du får en oversikt over:

• Hvor langt du er i din læring
• Hvor du skal
• Hva du bør gjøre for å komme videre i læringen din

Forskrift til opplæringsloven gir elever og lærlinger rett på tilbakemeldinger som inneholder informasjon om hva de mestrer i faget. De har også krav på å få råd om hvordan de kan forbedre seg.

Jeg bruker tilbakemeldinger som peker framover, såkalte fremovermeldinger. Disse meldingene vil ha størst effekt for læringen når de er tilpasset den enkelte student. Ikke la deg knekke hvis du får tilbakemeldinger på en innsendingsoppgave om hva du kan gjøre bedre, eller tips til nye refleksjoner. Dette er en flott mulighet for å lære faget bedre. Når du er ferdig utdannet og ute i jobb husker du kanskje ikke karakteren du fikk av meg, men heller tilbakemeldingene og rådene som du kan bruke i det praktiske arbeidet.

Du er ikke alene!

I arbeidslivet vil du sannsynligvis måtte samarbeide med andre. Å danne en studentgruppe med andre enn dine nærmeste venner kan derfor være en god trening til den dagen du skal ut i jobb. Jeg vil anbefale deg å samarbeide med andre nettstudenter slik at dere kan danne et faglig og sosialt nettverk i nettskolen («klasserommene»). Dette vil være til stor hjelp for deg når du eventuelt står litt fast og trenger noen å diskutere å reflektere sammen med. I et slikt sosialt nettverk kan dere snakke og reflektere sammen om tilbakemeldingene dere har fått på innsendingsoppgavene. Dette vil dere lære mye av!

Trenger du hjelp til å danne slike studentgrupper kan du ta kontakt med studieleder.

Lykke til videre! Jeg heier på deg!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk