Hopp til hovedinnholdet
4. oktober 2017

Vær stolt av at du har valgt yrkesfag!

Hvem skal bygge huset ditt? Reparere det? Drenere? Anlegge parker og hage? Hva gjør du når pipa brenner eller vannet ikke blir varmt lenger? Hvem skal pleie dine kjære når de ikke lenger kan bo hjemme? Hvem skal hente deg i ambulansen når du får akutte brystsmerter? Er det å fremsnakke yrkesfagene viktig for å rekruttere flere til disse yrkene?

Lærer i Helse- og oppvekstfag

Yrkesfag

Yrkesfagene blir ofte sett på som «lavstatus», mens høyskole- og universitetsutdanning blir høyere ansett.

Som lærer i helsefag er jeg glad for den store oppmerksomheten yrkesfagene har fått den siste tiden. Det var på tide!

Det er viktig at vi framsnakker yrkesfagene. Norge trenger håndverkere, og helsefagarbeidere. Vi trenger de tjenestene disse yrkesgruppene utfører.

Etter min mening er lønn et av tiltakene for å løfte statusen. Norge trenger håndverkere og helsefagarbeidere, og ikke bare importere dem fra utlandet.

I forbindelse med forrige stortingsvalg var «yrkesfagløftet» et begrep som de rødgrønne og de blåblå konkurrerte om å vinne eierskapet til.

For å løfte yrkesfagene må bedrifter ta inn flere lærlinger. De som er yrkesfagutdannet må framsnakke jobben sin og ha yrkesstolthet. Det er mye positivt med å være håndverker eller helse – og oppvekstfagarbeider. Ved å snakke positivt om fagene kan de rekruttere ungdommer til å velge disse yrkene.

«Yrkesfagløftet»

Regjeringen skrev i en artikkel om «yrkesfagløftet» at det også er nødvendig å lage flere tilpassede utdanningsløp for å rekruttere flere.

Yrkesfagløftet håper jeg er en av regjeringens prioriteringer fortsatt. I forrige stortingsperiode hadde regjeringen tre hovedmål for yrkesfagløftet; tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, mer fleksible løp i fag- og yrkesopplæringen og bedre kvalitet og relevans i opplæringen.

Klarer de å få til et yrkesfagløft vil arbeidslivet få den fagkompetansen det er behov for, og ungdommen får realisert sine evner gjennom fag- og yrkesopplæringen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk