For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Oppdatert informasjon om covid-19

Vi har på bakgrunn av smittesituasjonen og de nye strenge nasjonale tiltakene som er innført i Norge, valgt å flytte deler av undervisningen over på digitale flater. Praktisk undervisning vil gjennomføres så sant det er mulig å overholde smittevernreglene eller forskyves noe i tid.

Myndighetene har vært tydelig på at overgang til digital undervisning er et viktig tiltak for å begrense antall kontaktpersoner og minske mobilitet og press på kollektivtransporten. Ansatte ved skolen skal følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet. 

Vi har forståelse for at mange kan være bekymret for utbruddet av coronaviruset. NKI følger gjeldende råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD). Vi oppfordrer studenter, ansatte og gjester til å gjøre det samme. For å sikre at eventuelle smittesituasjoner håndteres korrekt, har vi utarbeidet en beredskapsplan

Vi oppfordrer til å til enhver tid følge de rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende forebyggende tiltak

Dersom du har spørsmål eller behov for mer informasjon knyttet til dette, kan du ta kontakt med hr@intendiaprofessional.no

Kort informasjon om smittevern hos oss:

  • Husk god håndhygiene. Du finner håndsprit lett tilgjengelig i alle etasjer.
  • Husk å holde 1 meters avstand til andre.
  • For å holde avstand til andre studenter, anbefaler vi å følge høyrereglene i trappeløpene, og å unngå å ta heisen sammen med andre.
  • Ved stedbasert undervisning, legger vi opp til små klasser med maks 20 personer, og tilrettelegger for 1 meters avstand.
  • Unngå trengsel i gangene og på toalettene. Du kan bruke sosial sone i pausene, men husk å holde 1 meters avstand og å ikke samles mer enn 20 stykker. Ta gjerne med deg lunsjen ut.
  • I tråd med helsemyndighetenes anbefaling den 14. august 2020, anbefaler vi alle studenter og ansatte å bruke munnbind dersom en benytter seg av kollektivtrafikk i Oslo-området. Vi anbefaler også bruk av munnbind på skolen i situasjoner der det kan være vanskelig å opprettholde en avstand på én meter, for eksempel i inngangspartier, trappeløp, og korridorer.
  • Det vil, i utvalgte klasserom i Oslo, tilrettelegges for streaming av undervisningen, slik at studenter som ikke er i klasserommet, kan følge undervisningen hjemmefra. Utstyr monteres i løpet av de nærmeste 2 ukene.
  • Dersom du skulle oppleve symptomer på sykdom, er det viktig at du ikke møter på skolen, og melder ifra om dette til oss.
  • Vi følger fortløpende nasjonale råd og anbefalinger, og dersom det skulle bli umulig med stedbasert undervisning, vil vi tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter digitalt, for å sikre et optimalt læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

For å unngå opphopning av studenter ved administrasjonen, oppfordrer vi alle studenter som har praktiske spørsmål til å ta kontakt på studieleder@nki.no. Oppgi navn, studentnummer og utdanning, i tillegg til hva henvendelsen gjelder. 

Vi ber om at studenter registrerer seg her dersom de er smittet eller satt i karantene.

Kontaktinformasjon

Studenter og ansatte som er bekymret, og trenger noen å snakke med:

Mediekontakter

Øvrig kontaktinformasjon

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefon for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.

Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer. Folk som tror de kan være smittet av coronaviruset, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter opp hos legen, eller på legevakten, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.