Hopp til hovedinnholdet
15. mars 2018

Stort udekket behov for fagutdannede

Behovet for fagutdannede øker stadig, og noen yrkesgrupper sliter nå med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

Mange bedrifter har et stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole

Ny rapport bekrefter behovet for fagutdannede
I en rapport som ble publisert av Kompetansebehovsutvalget (KBU) første mars i år, fremgår det at Norge trenger mer kompetanse fra fagutdannede i fremtiden. Mangelen på fagutdannede fører til betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker. Sykepleiere, helsefagarbeidere og tømrere er de yrkesgruppene der mangelen stiger mest, og der det er størst rekrutteringsproblemer.

NHO har også gitt tydelige signaler om at Norge har et stort udekket behov for fagutdannede.
- Mange bedrifter har et stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole, og Norge trenger fagutdannede i årene som kommer, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. Økte krav til omstillinger og etter- og videreutdanning, gjør at etterspørselen etter fagutdannede vil fortsette å øke i årene fremover. – Kompetanse og utdanning vil være en nøkkel for å få jobb i fremtidens arbeidsliv, sier Skogen Lund.

NHOs kompetansebarometer
Bedriftene som svarte i NHOs kompetansebarometeret for 2017, meldte om et stort behov for ansatte med yrkesfag og fagskole. 6 av 10 bedrifter som svarte, sa at det er aktuelt å øke kompetansen til dagens ansatte ved å oppfordre dem til- og legge til rette for at de tar svennebrev eller fagbrev. NHO mener det er viktig at utdanningssystemet tilbyr fleksible tilbud som kan tas i kombinasjon med jobb. Blant bedrifter med et udekket kompetansebehov, svarte flesteparten at det er mest aktuelt å heve kompetansen til nåværende ansatte.

Fagskole
Fagskoleer en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde som ligger på nivå mellom videregående skole og høyskole. Fordelene med fagskoleutdanning er mange. Mens høyskole- og universitetsstudier bygger på akademiske tradisjoner, er fagskole i stor grad bygget etter behov i bransjen. Det du lærer på fagskoleutdanningen, er det du vil ha bruk for i det bestemte yrket du vil inn i. Derfor er alle fagskoleutdanninger utformet i samarbeid med aktører innen yrkesfeltet, og godkjent av NOKUT, et statlig direktorat som stiller strenge krav til kvalitet i utdanningen. Alle kan tilby ulike yrkesrettede kurs, men en fagskoleutdanning er alltid kvalitetssikret av NOKUT. Fagskoleutdanning kan derfor være et godt alternativ til høyere utdanning.

Velg det som passer for nettopp deg
For å velge riktig utdanning, er det viktig å kjenne sine egne styrker og eventuelle svakheter. Valg rundt utdanning tas ofte rett etter videregående, og uten at man har noe særlig arbeidserfaring. Det er derfor vanskelig å vite hvilke yrker og utdanninger som passer for nettopp deg. For mange kan et objektivt blikk på kompetanse og personlige egenskaper være det som skal til for å velge rett. Om man har personlige egenskaper som gjør at noen studier passer bedre enn andre, gjør dette ofte veien lettere.

Vi i NKI er opptatt av at dagens unge skal få riktig veiledning slik at de kan velge de studiene som er rett for nettopp dem. Derfor har vi lansert en Karriereveileder. Tjenesten vi tilbyr på NKI er et samarbeid med Profråd, og er utarbeidet på grunnlag av mer enn 30 års forsking innenfor dette feltet. Denne karriereveilederen er en av de mest presise i Europa. Vår karriereveileder vil få deg til å tenke gjennom hvilke elementer som er viktig for deg for å trives i et miljø og hvilke egenskaper du besitter. Gjennom å starte noen tankeprosesser rundt hva som er viktig for deg og hvilket miljø du trives i, vil det bli lettere å ta et veivalg du ikke vil angre på senere i livet.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk