Hopp til hovedinnholdet
13. desember 2016

Regjeringen ønsker endelig å satse på fagskolene

I følge tall fra NHO, mangler 4 av 10 bedrifter fagskoleutdannet arbeidskraft i dag. Økte krav til omstillinger og etter- og videreutdanning, gjør at etterspørselen etter fagskoleutdannede vil øke ytterligere i årene fremover. 

I dag er det ca. 16 000 fagskolestudenter i Norge. Det utgjør kun seks prosent av Norges totale studentmasse. NHO mener dette er altfor få i forhold til behovet i arbeidslivet. Fagskoletilbudet bør derfor bygges ut, både i omfang og bredde. Tall fra Statistisk sentralbyrå, antyder at det kan bli et stort underskudd av arbeidstagere med kort, yrkesrettet utdanning og personer med fagbrev frem mot 2030. I 2030 kan vi mangle så mange som 100 000 fagarbeidere.

I begynnelsen av desember, la Regjeringen frem en stortingsmelding om fagskoleutdanning som viser hvilke tiltak som skal gjøres for å styrke fagskolene. Stortingsmeldingen inneholder flere konkrete tiltak som skal iverksettes for å løfte fagskolene. Noen av disse tiltakene er innføring av studiepoeng, rett til deltagelse i Studentsamskipnaden og en ny finansieringsmodell. Dette er gledelige nyheter for mange. Tiltakene vil blant annet gjøre det lettere å studere videre på høyskole og universitet. –Nå vil endelig Regjeringen gjøre fagskolene like synlige og attraktivt som universiteter og høyskoler. Dette har NHO jobbet for lenge, sier Svein Oppegaard, direktør for politikk i NHO.

Norges største fagskole på nett
Fagskole er en kort og yrkesrettet utdanning med stor faglig tyngde som ligger på nivå mellom videregående skole og høyskole. NKI Nettstudier er Norges største fagskole på nett. Vi tilbyr et bredt utvalg fagskoleutdanninger som gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Administrerende direktør i NKI, Wenche Halvorsen, er ekstremt glad for denne utviklingen. Dette gir et langt bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanning og sikrer en solid forankring som vil gjøre det enklere å utvikle gode fagskoletilbud i fremtiden. Det skal blant annet settes i gang en kartlegging hvor målet er å heve kompetansen blant fagskolelærerne. Dette sammen med at det nå settes av en betydelig sum penger til utvikling av nye fagskoler vil gi hele denne viktige yrkesgruppen et stort løft.

Den aller beste nyheten, fortsetter hun, er at det vil bli enklere overganger for fagskolestudenter over til universitets- og høyskoleutdanninger. Inntil nå har studenter som har valgt å ta en fagskoleutdanning vært nødt til å starte helt på nytt hvis en ønsket å gå videre på et studie på en høgskole eller et universitet.

Med denne stortingsmeldingen har endelig fagskoler fått den plassen og statusen den fortjener.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk