Hopp til hovedinnholdet
17. september 2015

Samlingsbaserte nettstudier – et pilotprosjekt i samarbeid med Finnmark fylkeskommune

Samhandlingsreformen (2008-2009) skal sikre at pasienter med sammensatte lidelser blir behandlet av helsepersonell med høy kompetanse, noe som har medført et ekstra behov for økt og spesialisert kompetanse innad i kommunene. Finnmark fylkeskommune har derfor valgt å satse spesielt på eldreomsorg gjennom å prioritere utdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg med 20 studentplasser. Studiet er fullfinansiert av Helsedirektoratet og gratis for studentene.

Satsing på eldreomsorg

Helse, aldring og aktiv omsorg er et spennende studium hvor studenten vil lære om temaer som gir økt kompetanse om sammensatte lidelser, noen av temaene i studiet inkluderer multisykdom og sammensatte behov, velferdsteknologi, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidutfordrende atferd og miljøbehandling. Økt kompetanse skaper tryggere yrkesutøvere i samhandling med brukere og pårørende, som blant annet kan medføre at eldre får muligheten til å bo hjemme, være aktive lengre og ha et mindre behov for omsorgstjenester.

Utdanningen gir en ettertraktet spisskompetanse og er et direkte kompetansehevende tiltak. Fullført utdanning vil også gi studenten et bedre grunnlag til å søke nye utfordringer.

Nettbasert

Helse, aldring og omsorg er en nettbasert utdanning som gjør at studenten kan stå i jobb og ha fleksibilitet underveis.  Våre studenter som har tatt denne type utdanning opplever at studiet er veldig praktisk rettet og at de umiddelbart tar i bruk det de lærer i sin daglige arbeidssituasjon. Les mer om hva våre studenter sier om Helsefagskoler på nett her.

Samlinger

Samarbeidet med fylkeskommunen medfører blant annet en tett oppfølging av studentene i form av ekstra samlinger som gjennomføres i Lakselv. Samlingene vil foregå høst og vår og vil gå over to dager. Vi har også muligheten til å tilby individuell coaching fra våre lærere underveis i studiet. Fylkesmannen kan også søkes om ekstra støtte til reise og opphold i forbindelse med samlinger.

Meld deg på i dag!

NKI Nettstudier har ledige plasser på helse, aldring og aktiv omsorg i Finnmark, studiet er 100% finansiert av Helsedirektoratet. Meld deg på i dag! Søknadsfrist: 30. september 2015.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk