Hopp til hovedinnholdet
8. september 2014

Slik får du best utbytte av studiene

For mange av våre studenter betyr høst studiestart. Mange begynner å studere for første gang, og håper på å fullføre mange års studier. Her er noen av våre beste studietips for å få best mulig utbytte av nettstudiene.

Bruk tiden effektivt

Mange studenter synes det er utfordrende å bruke tiden effektivt. Når man skal legge opp studiene selv, er det lett å utsette arbeidet slik at man blir sittende igjen med skippertaksarbeid rett før eksamener og leveringsfrister. Mange tenker at studier tar mindre tid enn det faktisk tar, og glemmer at det er viktig å sette av tid til lesing i tillegg til forelesninger. Ved å lage en studieplan og noen faste rutiner, er det lettere å disponere tiden på best mulig måte.

Her er noen av våre beste studietips:

1. Lag en studieplan

Noe av det første du bør gjøre er å lage en plan for studiet ditt. Skaff deg en oversikt over hva du skal igjennom og sett opp en studieplan allerede i begynnelsen av semesteret. Din personlige veileder hjelper deg gjerne med dette. Vær selvkritisk til egen tidsbruk når du setter opp studieplanen, og sørg for at du har en jevn studiebelastning over hele semesteret sånn at du ikke blir sittende igjen med masse arbeid på slutten. Sett av tid til sosiale aktiviteter i studieplanen sånn at ikke de skyver på studiene. Det er lurt å sette et fast tidspunkt for når du skal studere, og gjerne også ha et fast sted å sitte når du studerer. Du bør sette deg et mål for hvor mye du skal rekke over på begynnelsen av hver lesedag. Sett opp korte økter, og husk å sette av tid til pauser.

2. Les læringsmålene grundig

Hvert kurs innledes med en oversikt over læringsmålene. Du får større utbytte av studiet hvis du setter deg grundig inn i disse målene før du starter lesingen. Målene angir hva du skal kunne når du er ferdig.

3. Få et overblikk over selvtest-, innsendings- og eksamensoppgavene

Du skjerper oppmerksomheten mot det som er vesentlig hvis du på forhånd tar et overblikk over de oppgavene du senere skal besvare. Hver gang du støter på noe du oppfatter som vesentlig i forhold til studiemålene og oppgavene, kan du gjøre understrekninger i teksten eller anmerkninger i margen. Oppgavene fungerer som etappemål og gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an i dine nettstudier.

4. Bruk «klasserommet» på Nettskolen

Mens du studerer, kan du kommunisere med andre studenter som tar det samme kurset.

Som student får du tilgang til en egen arbeidsbok på nett. Her kan du lagre det arbeidet du for eksempel gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise. Du kan også dele utvalgte filer med andre studenter du samarbeider med.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk