Hopp til hovedinnholdet
4. november 2015

Studentråd for fagskolestudenter

Eksamensleder, NKI Nettstudier

I dagens samfunn er krav til kompetanse og utdanning stadig viktigere. Valg av utdanning er i stor grad med på å forme fremtiden og hvilke muligheter som åpnes i arbeidsmarkedet. De siste tiårene har vi hatt en utdanningseksplosjon i Norge. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), viser at antallet som kun hadde grunnskole som høyeste utdanningsnivå i 1985 var på 46 prosent av befolkningen. I dag har det samme tallet sunket til kun 27 prosent av befolkningen (SSB 2015).

Når det gjelder hvilken type utdanning som «teller» kan vi tradisjonelt si at det har vært et skille mellom typiske akademiske utdanninger og mer yrkes- og praktiskrettede utdanninger. Akademiske utdanninger har tradisjonelt hatt en noe høyere status enn fagskoleutdanninger.

Fagskolefeltet er bredt og i 2014 hadde vi 103 fagskoler i Norge – med til sammen 16 000 studenter. I 2012 bleOrganisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) stiftet, blant annet med formålet om å ivareta og fremme fagskolestudentenes interesse og synliggjøre at fagskoleutdanninger er attraktive utdanninger – både for studenter og arbeidsgivere. I NKI er vi stolte av å kunne tilby 15 ulike fagskoleutdanninger og studentenes kvalifikasjoner er etterspurte i dagens arbeidsmarked.

Tidligere i høst hadde vi på ny valg av studentrepresentant til styret i NKI, og i disse starter vi også opp et nytt studentråd for fagskolestudenter ved NKI. I denne forbindelse søker vi nå etter studenter som kunne tenke seg å engasjere seg på vegne av fagskolestudentene ved NKI.

Kort fortalt er studentrådet et forum hvor studentene kan komme med innspill, ta opp saker, og være delaktig i arbeidet med videreutvikling og endring av det eksisterende fagskoletilbudet ved NKI. I tillegg til å være med å forme NKIs studentrådsarbeid vil ditt engasjement gjøre seg godt på CV-en.

Herved er du invitert til NKIs lokaler i Universitetsgata 10 for å bli med å forme studentarbeidet i NKI for de neste årene.  Har du lyst til å være med, sender du meg en e-post til karoline.morthen@nki.no så raskt som mulig.

Hilsen

Karoline Morthen
Eksamenskonsulent

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk