Hopp til hovedinnholdet
30. november 2016

Studentundersøkelsen 2016

Årets studentundersøkelse ble gjennomført for kort tid siden og vi har nå bearbeidet de tilbakemeldingene våre studenter har gitt oss. 

Studentenes meninger– som jo er ekspertene på bruk av nettskolen – gir oss grunnlag for forbedring og satsning videre. 1096 studenter har besvart undersøkelsen i år.

Her er noen av resultatene fra undersøkelsen:

  • En av hovedårsakene til at våre studenter har valgt NKI, er fordi vi har en fleksibel løsning som passer for demDette samsvarer også med det faktum at nærmere 70% av studentene våre jobber ved siden av studiene – enten på hel- eller deltid, og har spesielt behov for fleksible løsninger.
  • Ca  80% av studentene er «enig» eller «svært enig» i diverse utsagn om nettskolens brukervennlighet (i forhold til blant annet meldingssystem, innsendingsverktøy, design og hvordan nettskolen fungerer teknisk).
  • Hele 82% svarer at de er «tilfreds» eller «svært tilfreds» med nivået på pensum og de kravene som stilles til studiearbeidet, og 81 % ser på studiet som «nyttig» eller «svært nyttig» i forhold til nåværende jobb eller jobbmuligheter.
  • Studentene gir oss en gjennomsnittlig score på 4 av 5 når det kommer til konstruktive og raske tilbakemeldinger på henvendelser til lærer eller administrasjon.
  • 67% av våre studenter foretrekker å studere alene. Nøyaktig samme prosentandel oppgir at de ikke bruker klasserommene i nettskolen aktivt. Samtidig ser vi at 1/3 av studentene samarbeider eller ønsker samarbeid med andre. 

Behovet for samarbeid og kontakt tar vi på alvor, og vi introduserer for øyeblikket et nytt, interaktivt læringsrom som en del av nettskolen. Her kan studentene jobbe sammen og kommunisere med lærer på nye spennende måter.

Nye funksjoner som i eksemplet over, er et resultat av tilbakemeldinger dere studenter har gitt oss, og diskusjoner rundt hvordan vi kan forbedre oss er noe som foregår hos oss kontinuerlig.

Vi oppfordrer derfor alle våre studenter til å fortsette å svare på årlige studentundersøkelser, samt midtveis- og sluttevalueringer på de enkelte kurs. Deres mening teller!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk