Hopp til hovedinnholdet
18. februar 2015

Studiebarometeret viser at Studentene ved landets høyskoler og universitet fortsatt ikke er fornøyde med oppfølgingen

Norske studenter er i snitt fornøyde med eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner. Gjennomgående er studentene minst fornøyde med individuell oppfølging og veiledning, mens arbeidslivsrelevans og læringsutbytte får best vurdering. Det viser resultatene fra andre runde med den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret, som ble lagt frem 3.2.15.

Administrerende direktør, NKI Nettstudier

– Studiebarometeret viser at det er store variasjoner i studentenes tilbakemeldinger. Det er bekymringsfullt at mange studenter er til dels meget misfornøyd. Spesielt gjelder det individuell tilbakemelding og faglig oppfølging. Universitetene og høyskolene har en jobb å gjøre med å finne ut av hva som er årsaken, og sette inn nødvendige tiltak, sier direktør Terje Mørland.

– Alle studenter fortjener at institusjonene gjør sitt ytterste for at utdanningen skal være så god som mulig. Jeg forventer at Studiebarometeret blir brukt flittig i tiden som kommer for å bedre kvaliteten i utdanningene ytterligere, sier Mørland.

Gjennomgående i de studentundersøkelser som NKI har utført, så er det tre ting som våre studenter er særlig opptatt av:

  1. Responstid. Hvor raskt får de tilbakemelding på sine henvendelser til sin lærer eller til NKI?
  2. Kvaliteten på lærerens tilbakemelding. Er den av slik art at den fører til at den enkelte student får den hjelp de trenger til å komme seg videre? Tilbakemeldingen skal både ha en faglig tyngde og kvalitet, og den skal oppleves som motiverende.
  3. Kvaliteten på studiet. Får de den riktige kompetansen. Svarer studiet til forventningene?

Dette første til at NKI i 2010 utviklet sitt eget Kvalitetsbarometer, eller en såkalt “Pulsmåler” som kobles på alle studentene idet de starter å studere ved NKI. Vi ønsket å høre alles stemmer, og ikke bare nå ut til de 30-40 % som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. Gjennom å kjenne på pulsen til alle våre studenter får vi nå kvantitativt svar fra 100 % av våre studenter, og vi får måle umiddelbart i % hvor mange av studentene som er fornøyde med kvaliteten på lærernes tilbakemeldinger og kvaliteten på studiet. Pulsen måles hele tiden, og vi kan raskt reagere hvis måleren synker. NKI har satt et mål om at over 90 % av våre studenter skal være fornøyd eller svært fornøyd. Pr.i dag ligger vi på 92 % på begge målerne. Når det gjelder responstid så har vi satt den til under 2 virkedager. I dag viser responsmåleren 1,6.

Det er gjennom fornøyde studenter at vi kjenner at vi holder det vi lover og leverer det vi skal!

Vennlig hilsen,

Wenche Halvorsen, Administrerende direktør, NKI Nettstudier

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk