For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Bygg, transport og logistikk

Nye krav til miljø og bærekraft, automatisering og digitalisering legger føringer for fremtidens jobber innen bygg, transport og logistikk. Dette er fagområder hvor det alltid vil være behov for kompetanse og kompetanseheving. Bransjen er i en rivende utvikling hvor næringslivet er avhengig av medarbeidere med relevant og oppdatert kompetanse. Ta ett av våre utdannelser eller kurs på nett og bli attraktiv på arbeidsmarkedet. 

Våre utdannelser og nettkurs innen bygg, transport og logistikk 

Logistikkfagskolen

Vaktmesterskolen

Løyve for person- og godstransport

Bilselger 

Forkurs bachelor ingeniør

Kurs i AutoCad

Revit Architecture

Tegnekurs i ArchiCad

Teknisk tegner - bygg

Logistikkfaget

Elektrikerfaget

Yrkessjåførbevis - Godstransport

Yrkessjåførbevis - Persontransport

Gratis studierådgivning

Ta kontakt for gratis studierådgivning i skjeamet under eller ring oss på 67 58 88 00.

Gratis studierådgivning