For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Bygg, transport og logistikk

Nye krav til miljø og bærekraft, automatisering og digitalisering legger føringer for fremtidens jobber innen bygg, transport og logistikk. Dette er fagområder hvor det alltid vil være behov for kompetanse og kompetanseheving. Bransjen er i en rivende utvikling hvor næringslivet er avhengig av medarbeidere med relevant og oppdatert kompetanse.

Du kan velge mellom:

Har du lang yrkeserfaring og ønsker en kortere vei til fagbrev, kan du gå opp som praksiskandidat.

Korte kurs og yrkesrettede utdanninger gir mulighet til å fokusere på akkurat den fagkunnskapen du trenger.

Studieløp

Studieløpene tilbys som nettstudier med fleksibel oppstart. Du kan selv velge om du vil studere på heltid eller deltid, slik at du kan styre din egen studieprogresjon. Du kan studere det du vil, hvor du vil, når du vil! Dette gjør det mulig å kombinere studiene med jobb og andre forpliktelser.

Ta kontakt med oss for gratis studieveiledning!

Her finner du noen av våre utdanninger innen bygg, transport og logistikk.