For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Økonomi og regnskap

Vi tilbyr flere fagskoleutdanninger, fagskoleemner, yrkesrettede utdanninger og kurs innen økonomi og regnskap. Utdanningene passer for deg som ønsker en praksisrettet utdanning der du kommer deg raskt ut i jobb etter fullført utdanning

Fagskoleutdanninger

Fagskoleutdanningene innen økonomi og regnskap, er praktisk rettede studier, som gir deg et godt grunnlag for å kunne arbeide innen regnskap og lønn. Her lærer du grunnleggende føring av regnskap, regnskapsføring i regnskapssystem, lønnsføring i lønnssystem og årsavslutning. Disse praktisk rettede studiene gjør deg til en attraktiv arbeidstaker.

Vi tilbyr også Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap. Her vil du lære hvordan samfunnet er nødt til å omstille seg fra en lineærøkonomi til en sirkulærøkonomi.

Fagskoleutdanning passer for deg som ønsker en kort, allsidig og praktisk utdanning med oppgaver hentet fra arbeidslivet. Gjennom utdanningen, vil du jobbe tett med næringslivet – noe som vil gi deg en større sjanse for å få jobb etter endt utdanning. Her ser du våre fagskoleutdanninger innen økonomi og regnskap.

Yrkesrettede utdanninger og kurs

Trenger du faglig påfyll, eller ønsker et kortere studieløp? Da kan en av våre yrkesrettede utdanninger og kurs være noe for deg. Her ser du våre yrkesrettede utdanninger og kurs innen økonomi og regnskap.

Studieløpene tilbys som:

Nettstudier med fleksibel oppstart - lar deg styre din egen studieprogresjon. Her har du full fleksibilitet og kan studere når du vil – hvor du vil

Nettstudier med fast oppstart - du følger en fast progresjon sammen med en nettklasse og tett oppfølging av nettlærer

Nettstudier med samlinger – felles oppstart med tett oppfølgning fra lærer og fysiske samlinger underveis

Stedbaserte studier - fast oppstart sammen med en fysisk klasse, og tett oppfølgning fra lærer. 

Her finner du alle våre utdanninger og kurs innen økonomi og regnskap.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om våre utdanninger, så hjelper vi deg!