For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Økonomi og regnskap

Vi tilbyr flere fagskoleutdanninger, fagskoleemner, yrkesrettede utdanninger og kurs innen økonomi og regnskap. Utdanningene passer for deg som ønsker en praksisrettet utdanning der du kommer deg raskt ut i jobb etter fullført utdanning

Fagskoleutdanninger

Fagskoleutdanningene innen økonomi og regnskap, er praktisk rettede studier, som gir deg et godt grunnlag for å kunne arbeide innen regnskap og lønn. Her lærer du grunnleggende føring av regnskap, regnskapsføring i regnskapssystem, lønnsføring i lønnssystem og årsavslutning. Disse praktisk rettede studiene gjør deg til en attraktiv arbeidstaker.

Vi tilbyr også Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap. Her vil du lære hvordan samfunnet er nødt til å omstille seg fra en lineærøkonomi til en sirkulærøkonomi.

Fagskoleutdanning passer for deg som ønsker en kort, allsidig og praktisk utdanning med oppgaver hentet fra arbeidslivet. Gjennom utdanningen, vil du jobbe tett med næringslivet – noe som vil gi deg en større sjanse for å få jobb etter endt utdanning. Her ser du våre fagskoleutdanninger innen økonomi og regnskap.

Fagskoler

Fagskole, er høyere yrkesfaglig utdanning, som ligger på nivå over videregående skole. Denne utdanningen skiller seg fra høyere utdanning fordi den er mindre akademisk, og mer praktisk. Målet er at du skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis, og utdanningen er basert på yrkesfeltets behov. Det du lærer, er det du vil praktisere ute i jobb.

Regnskapsmedarbeider

Regnskapskonsulent

Regnskapsmedarbeider

Lønns- og personalskolen

Regnskapsskolen

 

Yrkesrettede utdanninger og kurs

Trenger du faglig påfyll, eller ønsker et kortere studieløp? Da kan en av våre yrkesrettede utdanninger og kurs være noe for deg. Disse studiene passer for deg som vil øke kompetansen i nåværende stilling, og for deg som søker nye utfordringer og jobbmuligheter. Mange av de som tar etterutdanning, får tildelt nye og mer interessante arbeidsoppgaver med mer ansvar etter fullførte studier. Våre yrkesrettede utdanninger og kurs krever ingen formelle forkunnskaper, og du får raskt praktiske ferdigheter som gir deg et løft og kanskje gjør deg sulten på mer?

Lønnsarbeid i Tripletex

Praktisk regnskap - innføringskurs

Praktisk regnskap - videregående kurs

Økonomistyring

90 prosent av studentene fikk jobb før de var ferdige på studiet!

-Arissara