For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Økonomi og regnskap

Ønsker du en praktisk rettet utdannelse innen regnskap og økonomi som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet? Vi tilbyr flere ulike nettstudier og kurs innen økonomi og regnskap.

Kort utdannelse - rett ut i jobb! 

Ønsker du en praktisk rettet utdannelse innen regnskap og økonomi som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet? Nedenfor finner du utdanninger som retter seg mot stillinger som regnskapsmedarbeider, regnskapskonsulent, fagkonsulent, rådgiver m.m innen økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og mindre bedrifter. Disse utdanningene er praktisk rettet og utviklet på bakgrunn av behovet i bransjen, slik at du kan gå rett ut i jobb etter endt utdannelse!

Lønns- og personalskolen - 30 stp. For deg som vil ha en praktisk og jobbrelatert utdanning som gir deg kunnskap om personaladministrasjon, personalutvikling og konflikthåndtering i en liten eller mellomstor bedrift, samt personalpolitikk i tråd med norsk yrkes- og arbeidslovgivning. 

Regnskapsmedarbeider - 30 stp. For deg som ønsker å jobbe innen regnskap og økonomi i privat eller offentlig sektor. Du lærer blant annet grunnleggende regnskapsteori, behandling av innkommende og utgående pengestrømmer i regnskapssystemet og lønnskjøring i Vismaprogrammet Tripletex.

Regnskapskonsulent - 60 stp. For deg som ønsker å jobbe som mellomleder og kunne veilede medarbeidere innen regnskapsføring, lønnsarbeid og bruk av administrativ programvare. Du lærer blant annet fullstendig årsoppgjør, med beregning av skatt, analyser, kontantstrøm, budsjettering og Tripletex.

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap - 30 stp. For deg som er interessert i bærekraft og miljø. Du vil få innsikt i hvordan du kan beregne et klimaregnskap for virksomhetens klimaavtrykk, og forståelse av hvordan det «grønne skiftet» og delingsøkonomien påvirker handelen.

90 prosent av studentene fikk jobb før de var ferdige på studiet!

- Arissara, tidligere student på Regnskapskonsulent

Få faglig påfyll - nye utfordringer!

Er du ute etter faglig påfyll? Vi tilbyr også kortere nettstudier og kurs som passer for deg som ønsker økt kompetanse innenfor regnskap og økonomi. Disse kursene passer deg som ønsker økt kompetanse i nåværende stilling, og for deg som søker nye utfordringer og jobbmuligheter. Mange av de som tar etterutdanning, får tildelt nye og mer interessante arbeidsoppgaver med mer ansvar etter fullførte studier. Dette er kurs som typisk passer for etter- og videreutdanning og som gjør deg til en attraktiv arbeidstaker. Nettkursene nedenfor kan du starte på hver dag, hele året! 

Innføring i Sirkulærøkonomi - Kurset gir deg en innføring i overgangen fra en lineærøkonomi til en sirkulærøkonomi. 

Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse - For deg som ønsker en god innføring i LØM, og er velegnet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker mer kompetanse innen disse tre fagemner. Kurset er også velegnet som forberedelse til eksamen i LØM-modulen for Mesterbrev kandidater. 

Lønn - Tripletex - 9 stp. For deg som ønsker å lære hva lønnsarbeid innebærer, og få praktisk opplæring i et moderne og etterspurt lønnssystem. Kurset egner seg for både de uten økonomisk erfaring og de som har teoretisk økonomibakgrunn, men ønsker forståelse for hvordan å kjøre lønn i praksis.

Regnskap innføringskurs - 7 stp. For deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Det legges spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger. Kan tas alene eller som en del av Regnskapsskolen.

Praktisk lønnsarbeid - Tripletex - For deg som vil lære hva lønnsarbeid innebærer, og få praktisk opplæring i Tripletex. Kurset egner seg for både de uten økonomisk erfaring og de som har teoretisk økonomibakgrunn, men ønsker forståelse for hvordan å kjøre lønn i praksis.

Praktisk regnskap - innføringskurs - For deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Det legges spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger.

Praktisk regnskap - videregående kurs - For deg som vil få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Praktisk økonomistyring - For deg som trenger kunnskap om å utføre budsjettering, regnskap og kalkulasjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i økonomisk planlegging og styring, og passer for deg som er leder, eller ønsker å bli leder.

Regnskap videregåendekurs - 8 stp. For deg som ønsker å få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Økonomi for ledere - 5 stp. For deg som er leder eller ønsker å bli leder, og trenger økt kompetanse innenfor budsjettering, regnskap og kalkulasjon. Du vil få en grundig innføring i budsjettering, forståelse og analyse av regnskap og kalkulasjon.

Gratis studierådgivning

Trenger du hjelp til å finne en utdanning som passer deg? Ta kontakt med en av våre studierådgivere i skjemaet under eller ring oss på 67 58 88 00! 

Gratis studierådgivning