For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Salg, service og reiseliv

Hos oss kan du velge mellom en rekke utdanninger og kurs innen salg, service og reiseliv. Du kan ta poenggivende utdanninger på videregående- eller fagskolenivå eller kortere yrkesrettede utdanninger og kurs.

Salg og service

Salg og service handler om å bygge personlige relasjoner mellom mennesker, slik at verdier skapes både for kunder og bedrifter. Evnen til å etablere og vedlikeholde slike relasjoner, er av stor verdi for alle virksomheter som tilbyr varer og tjenester. Derfor er kunnskap og ferdigheter innen salg og service svært ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Fagskolenivå: 

Serviceledelse

Servicelederskolen

Salgsledelse

Salgsteknikk

 

Yrkesrettet kurs:

Salgsledelse

 

 

Reiseliv

Reiseliv er et område der personlige relasjoner er helt sentralt både blant turister og blant de som jobber i reiselivsbedrifter eller organisasjoner. Dette er et fagfelt som tilbyr svært spennende og givende karrieremuligheter både i- og utenfor Norge. Bransjeutfordringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet, gjør at formell kompetanse innen reiseliv er tiltrengt og etterspurt. Dersom du er interessert i hvordan mennesker verden over deler opplevelser, og utveksler erfaringer gjennom reiser, er dette utdanningen for deg.

Fagskolenivå:

Reiselivskoordinator

Front Office Management

Resepsjonsledelse

 

Yrkesrettet kurs:

Reiselivsmarkedsføring

Front Office Management