For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Salg, service og reiseliv

Drømmer du om en karriere innen salg, service og reiseliv? Vi tilbyr flere nettkurs og utdannelser som hjelper deg på vei mot drømmen din. 

Karriere innen salg, service og reiseliv

Salg, service og reiseliv er et fagfelt som tilbyr svært spennende og givende karrieremuligheter både i- og utenfor Norge. Bransjeutfordringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet, gjør at formell kompetanse innen reiseliv er tiltrengt og etterspurt. Dersom du er interessert i hvordan mennesker verden over deler opplevelser, og utveksler erfaringer gjennom reiser, er dette fagområdet for deg.

Dagens service- og reiselivsbedrifter har et stort behov for økt kompetanse, noe som gir deg store arbeidsmuligheter. Ta ett av våre nettutdanninger eller kompetansehevende kurs og bli attraktiv på arbeidsmarkedet. 

Våre nettutdanninger innen salg, service og reiseliv

Reiselivskoordinator - 60 stp. For deg som drømmer om en karriere der positive reiseopplevelser står i fokus og der hele verden er din arbeidsplass. Lær om bærekraftig reiseliv, utvikling og markedsføring av reiselivsprodukter. Bli attraktiv i en spennende bransje som er i kontinuerlig utvikling. 

Resepsjonsledelse - 30 stp. Passer for deg som ønsker å jobbe med drift og ledelse av resepsjon i et hotell eller annen overnattingsvirksomhet. Du vil også få økt kompetanse innen serviceledelse, markedsføring og generelt om reiselivsproduktet.  

Reiselivsmarkedsføring - Ønsker du å jobbe med spennende arbeidsoppgaver i en bransje som er i stadig endring? Reiselivsnæringen byr på spennende muligheter og utfordringer. Reiselivsmarkedsføring tar for seg de viktigste teoriene og verktøyene fra markedsføringsfaget, og ser på hvordan disse kan anvendes i reiselivsbedrifter og destinasjonsselskap.

Servicelederskolen - 30 stp. Få kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å opptre tryggere og med mer slagkraft som leder i en servicebedrift. Bli en god serviceleder med kompetanse til å lede eget og andres arbeid innen servicebransjen slik at virksomhetens mål oppnås på best mulig måte. 

Våre nettkurs innen reiseliv

Innføring i resepsjonsledelse

Destinasjonsledelse

Service og vertskap

Reiselivsproduktet 

Opplevelsesutvikling

Bærekraftig reiseliv

Eventplanlegging 

Reiselivsgeografi

Gratis studierådgivning

Trenger du hjelp til å finne en utdanning som passer deg? Ta kontakt med en av våre studierådgivere i skjemaet under eller ring oss på 67 58 88 00

Gratis studierådgivning