For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Salg, service og reiseliv

Hos oss kan du velge mellom en rekke utdanninger og kurs innen salg, service og reiseliv. Du kan ta poenggivende utdanninger på videregående- eller fagskolenivå eller kortere yrkesrettede utdanninger og kurs.

Salg og service

Salg og service handler om å bygge personlige relasjoner mellom mennesker, slik at verdier skapes både for kunder og bedrifter. Evnen til å etablere og vedlikeholde slike relasjoner, er av stor verdi for alle virksomheter som tilbyr varer og tjenester. Derfor er kunnskap og ferdigheter innen salg og service svært ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Reiseliv

Reiseliv er et område der personlige relasjoner er helt sentralt både blant turister og blant de som jobber i reiselivsbedrifter eller organisasjoner. Dette er et fagfelt som tilbyr svært spennende og givende karrieremuligheter både i- og utenfor Norge. Bransjeutfordringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet, gjør at formell kompetanse innen reiseliv er tiltrengt og etterspurt. Dersom du er interessert i hvordan mennesker verden over deler opplevelser, og utveksler erfaringer gjennom reiser, er dette utdanningen for deg.

Her finner du våre utdanninger og kurs innen Salg, service og reiseliv

Studieløpene tilbys som:

Nettstudier med fleksibel oppstart - lar deg styre din egen studieprogresjon. Her har du full fleksibilitet og kan studere når du vil – hvor du vil

Nettstudier med fast oppstart - du følger en fast progresjon sammen med en nettklasse og tett oppfølging av nettlærer

Nettstudier med samlinger – felles oppstart med