Skip to main content

Fagskole innen helse

Nå kan du ta høyaktuelle NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen helse hos NKI. 

Vi har fortsatt ledige fullfinansierte studieplasser, med mulighet for oppstart i vinter eller vår. Send inn din søknad, og vi gir deg tilbakemelding på når du kan forvente oppstart.

Styrk din kompetanse med en relevant og fleksibel fagskoleutdanning

Ved å ta utdanningen som nettstudium i kombinasjon kan du ta en fullstendig fagskoleutdanning uten å måtte ta permisjon fra jobben.

Fagskoleutdanning bidrar til å heve det formelle utdanningsnivået i helsesektoren og kan gi høyere lønn og bidra til bedre stillingsbrøker for ansatte i deltidsstillinger.

Støtte fra Helsedirektoratet

Kvalifiserte studenter kan få studieavgiften dekket av Helsedirektoratet. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som er tilgjengelig. NKI har løpende kontakt med fylkeskommunene om tildeling av plasser. 

Du kan velge mellom 6 ulike spesialiseringer. (Klikk på linkene under for mer informasjon.)

Studiene kan også bestilles på vanlig måte uten finansiering fra Helsedirektoratet.

Meld deg på nyhetsbrev

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk