Hopp til hovedinnholdet

Ledige plasser på fagskoleutdanningene innen helse i Finnmark

fagskoleutdanningene innen helse | NKI Nettstudier

I år kan vi tilby følgende to videreutdanninger: helse, aldring og aktiv omsorg, og demensomsorg og alderspsykiatri. Dette er et nettbasert deltidsstudium med samlinger som gir 60 studiepoeng.

Det vil bli samlinger i Vadsø for studiet helse,aldring og aktiv omsorg, for studiet demensomsorg og alderspsykiatri blir samlingene i Hammerfest. Studiet er fullfinansiert og gratis for studentene. Du betaler kun for bøker. 

Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for å fremme helse, forebygge sykdom, og ivareta fysisk og psykisk helse hos eldre som har behov for helsehjelp.  

Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser.

Fagskoleutdanningene godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoeng.

Studiestart for høsthalvåret er 28. september 2018. 

Vi har i Finnmark et tett samarbeid med fylkesmannen i Finnmark / Finnmark Fylkeskommune om å kunne tilby samlingsbaserte nettstudier i fylket. Dette tilbudet medfører at studentene tilbys ekstra oppfølging gjennom obligatoriske samlinger to ganger i året. Samlingene går over to dager. I tillegg vil de få tilgang til ekstra oppfølging fra nettskolens lærer og studierådgivere. Den første samlingen er planlagt i midten av oktober.

Utdanningene krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave. Det er også mulig for den aktuelle kommune / arbeidsgiver å søke om støtte fra Fylkesmannen til reise/opphold for den enkelte student dersom det skulle være behov for dette. For mer informasjon rundt denne muligheten, kontakt Sissel Andreassen, telefon: 78 95 30 12.

Søknader behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt.

Behandlingsperiode for opptak til høstsemesteret er i perioden 1. juli - 25. september.

Meld deg på: Demensomsorg og alderspsykiatri eller helse, aldring og aktiv omsorg

MedLearn AS er det nye navnet på NKI AS sine helsefagskoler. 

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk