For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


NHO Reiseliv og NKI

NHO Reiseliv og NKI har inngått samarbeid om å tilrettelegge kurs- og utdanningsløp for medlemsbedrifter i reiselivssektoren. Utnytt en krevende tid med noe positivt – styrk kompetansen!

NHO Reiseliv og NKI har inngått samarbeid om å tilrettelegge kurs- og utdanningsløp for medlemsbedrifter i reiselivssektoren. Mange bedrifter opplever nå en meget krevende og uforutsigbar situasjon som følge av ny nedstengning og økt grad av permitteringer. NHO Reiseliv ønsker å tilrettelegge for at alle som er direkte eller indirekte berørt skal få mulighet til å utnytte tiden til å bygge kompetanse innen relevant fagområde.

NHOs medlemsbedrifter får nå 40% rabatt på et utvalg av NKIs nye reiselivsportefølje!

NKI tilrettelegger et utvalg korte emner på fagskolenivå innen reiselivsfaget. I samarbeid med NHO Reiseliv tilbys programmene til sterkt reduserte priser og med stor grad av fleksibilitet i forhold til gjennomføringstid. Emnene tilbys med løpende oppstart og med mulighet for å individuelt styre hvor lang studietid man trenger. Dette er spesielt viktig for ansatte i reiselivsbransjen nå i en uforutsigbar arbeidssituasjon.

Reiselivsutdanningene til NKI er utviklet i samarbeid med bransjen og av aktører med solid erfaring og kompetanse innen bærekraft, turisme, markedsføring, innovasjon og forretningsutvikling mm.

 

Aktuelle program for NHO Reiselivs medlemsbedrifter:

Bærekraftig reiseliv (10 studiepoeng)

Dette emnet gransker bærekraftig utvikling i reiselivssammenheng, og vi ser på hvordan kravet om bærekraft i stadig større grad påvirker planlegging og gjennomføring av all reiselivsvirksomhet. Vi lærer hvordan man kan vurdere bærekraft i virksomheter, og på destinasjoner, og hvilke tiltak som kan iverksettes.

  • Løpende oppstart I Fleksibel studietid 
  • NOK 9 300,- (veil. 15 200,-)

 

Destinasjonsledelse (10 studiepoeng)

Destinasjonsledelse handler om de ulike rollene og oppgavene som må ivaretas for at et reisemål skal fungere og fremstå som et attraktivt og bærekraftig, helhetlig reiselivsprodukt. Det fokuseres på viktigheten av samarbeid og koordinering mellom destinasjonsselskapet, reiselivsbedriftene og lokale interessenter.

  • Løpende oppstart I Fleksibel studietid 
  • NOK 9 120,- (veil. 15 200,-)

 

Service og vertskap (5 studiepoeng)

Å tilby god service og godt vertskap er alfa og omega for alle virksomheter som tar imot gjester. Dette emnet diskuterer metoder og verktøy som brukes i reiselivet for å sikre at besøkende turister får en hyggelig opplevelse, prater positivt om denne opplevelsen til andre, og kommer tilbake ved senere anledninger.

  • Løpende oppstart I Fleksibel studietid
  • NOK 4 680,- (veil. 7 800,-) 

 

Andre aktuelle fagskoleemner innen reiselivsfaget:  

Reiselivsmarkedsføring (10 studiepoeng) 

 

Reiselivsgeografi (5 studiepoeng) 

 

Opplevelsesutvikling (10 studiepoeng)

 

Eventplanlegging (5 studiepoeng)

 

Innføring i resepsjonsledelse (10 studiepoeng)

 

Utviklet i tett samarbeid med bransjeaktørene

Utvalgte emner er en del av fagskoleutdanningen; Reiselivskoordinator og Resepsjonsledelse på 60 og 30 studiepoeng. Utdanningene er utviklet av NKI Fagskoler i samarbeid med bl.a. Norsk Reiseliv, Fagspesialisten, Virke Reiseliv, Berg-Hansen, Smarte Byer Norge og NHO Reiseliv.

 

Andre aktuelle kurs og utdanninger tilgjengelig for NHOs medlemsbedrifter:

 

Bedriftsintern opplæring (BIO)

NHO Reiseliv og NKI oppfordrer også bedriftene til å søke midler til Bedriftsintern opplæring (BIO), og kan bistå i søknaden om tilskudd ved behov.

 

Kontaktperson NKI:

Fredrik Andersen

Tlf: 908 28 883

Epost: fredrik.andersen@intendiagroup.com

 

Søk i dag – start allerede i morgen

Aktuelle studier tilbys med såkalt «løpende oppstart», som betyr at studiestart er fleksibelt tilpasset til når du som student ønsker å starte. Emner med opptakskrav vil behandles fortløpende og studenter får normalt tilgang til studiet i løpet av neste dag.

Følg lenken på aktuelt emne og benytt kampanjekoden NHOREISE for å aktivere medlemsrabatten på 40%.