For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Nettskolen

Alle studentene våre får tilgang til nettskolen. Her ser du hva du får i nettskolen vår.

Dette får du i nettskolen vår

Alle studentene våre får tilgang til nettskolen. Der finner du en komplett oversikt over studiene dine - med studieveiledning for hvert enkelt emne. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før neste innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til eventuelle lærebøker.

Studieveiledning
I nettskolen, finner du komplett oversikt over studiene dine, og en studieveiledning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innen de ulike emnene, og hva som er viktig å lese før hver innsendingsoppgave. På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og karakter på eksamen.

Klasserommet
Alle studiene er knyttet til et "klasserom" - en møteplass der du kan stille spørsmål, gi svar og diskutere med andre studenter. Her kan du diskutere spesifikke temaer med andre som tar samme utdanning.

Det sosiale nettverket i nettskolen
Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være! Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk nettskolen. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til stor hjelp dersom du står fast. Her kan du lese mer om studentmiljøet hos oss.