Arkiv

NKI Nettstudier har de seneste årene både ledet og vært partner i en rekke internasjonale EU-prosjekter.

Prosjekt i regi av Norgesuniversitetet

Et prosjekt i regi av Norgesuniversitetet

Prosjekt i regi av Arbeidsgruppen for digitale læremidler

Et prosjekt i regi av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD)

EU-prosjekt

Prosjektet er delvis finanisert gjennom midler fra Kompetanseutviklingsprogrammet.

Kartlegging av interesse for og barrierer mot nettbasert læring og Kartlegging av fjernundervisning og kompetanseutvikling i mellomstore bedrifter. Prosjekter i regi av Forsknings- og utdanningsdepartementet

EU-prosjekt

EU-prosjekt

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk