Målrettet faglig spesialisering etter realkompetansevurdering

Prosjektet er delvis finanisert gjennom midler fra Kompetanseutviklingsprogrammet.

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på utvikling av modulstrukturerte tilbud i basisfag som grunnlag for effektiv og målrettet etter- og videreutdanning i spesialfag knyttet til bedriftens og arbeidstakerens behov. Samarbeidspartnere er Lederne og Teknologibedriftenes Landsforening.

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk