Hopp til hovedinnholdet

Multimedia med vekt på lese- og skriveproblemer

Et prosjekt i regi av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD)

Om prosjektet

I prosjektet Multimedia med vekt på lese- og skriveproblemer tar vi utgangspunkt i kunnskap om lese- og skriveproblemer blant fjernstudenter og erfaringer fra ulike nasjonale og internasjonale prosjekter med sikte på å støtte læringen hos studenter som har problemer knyttet til lesing og skriving.

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk