For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Bærekraftig arkitektur

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Pris:
kr 6 500,-
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Pris:
kr 6 500,-

Kurset Bærekraftig arkitektur handler om hvordan bygg- og anleggsnæringen kan bli mer sirkulært. Du vil lære om de sirkulære prinsippene i bygg- og anleggsnæringen, gode materialvalg og hvordan et klimagassregnskap kan være en bidragsyter til bedre valg for klima og omgivelsene rundt oss. Kurset passer for deg som ønsker å bidra til det grønne skiftet i bygg- og eiendomsnæringen.

Hva går kurset Bærekraftig arkitektur ut på? 

I løpet av kurset skal du få et innblikk i hva bærekraftig utvikling er, og hva dette betyr for bygg- og anleggsnæringen. Du skal lære om hvordan bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen kan bevege seg fra lineær til sirkulær økonomi. Samt hvordan man skal jobbe med sirkulærøkonomi og da spesifikt hvordan jobbe med, og hvordan kan man komme i gang med ombruk. Til slutt vil du lære om bærekraftige materialer, hvordan man lager et klimagassregnskap og hvordan dette verktøyet kan benyttes i ulike beslutninger gjennom ulike prosjektfaser. Kurset er utviklet i samarbeid med bygg- og anleggsnæringen og fagutvikler av kurset Evija Izaka, senior ESG-rådgiver i CBRE AS. 

Dette får du: 

 • Kjennskap til hva de 10 kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder er 
 • Forståelse for hva som skal til for å oppnå en mer bærekraftig bygg- og anleggssektor 
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale føringer knyttet til sirkulærøkonomi hos bygg- og anleggsnæringen
 • Gode eksempler på sirkulære løsninger i bygg- og anleggsnæringen 
 • Innføring i temaer som bærekraftige materialer, klimagassregnskap (NS 3720), design for sirkularitet m.m. 

Videre studiemuligheter etter Bærekraftig arkitektur

Tilhørende kurs i kursserien Bærekraftige og smarte bygg er relevant å komplementere med:

Flere av våre fagskoleutdanninger vil være aktuelle; Bærekraftskonsulent- bærekraftig drift, Sirkulærøkonomi og klimaregnskap samt Vaktmesterskolen. I tillegg vil enkeltemner av disse utdanningene også være relevante å ta. 

Kurset inneholder følgende emner: 

Innføring i bærekraftig arkitektur

Dette får du:

 • Forståelse for hvordan det grønne skiftet påvirker bygg- og anleggsnæringen
 • Kjennskap til Eiendomssektorens Veikart mot 2050
 • Kunnskap om de 10 kvalitetsprinsippene for bygg og områder samt andre relevante lover/ forskrifter og styringsdokumenter for en bærekraftig utvikling for bygg- og anleggsnæringen
 • Kjennskap til konkrete tiltak som er blitt iverksatt i bransjen

Sirkulærøkonomi i bygg- og anleggsnæringen

Dette får du:

 • Kjennskap til sirkulære løsninger i bygg- og anleggsnæringen
 • Innsikt i barrierer og drivere i bransjens overgang til sirkulærøkonomi
 • Forståelse for de mulighetene som foreligger i overgangen til sirkulærøkonomi
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale føringer

Design for sirkulærøkonomi og ombruk for byggenæringen

Dette får du:

 • Kunnskap om sirkulær design og ombruk i bygg- og anleggsnæringen
 • Kunnskap om avfallspyramiden og hvordan bruke stegene i avfallspyramiden til å redusere avfallsmengder og øke materialgjenvinning
 • Har innsikt i sentrale reguleringer knyttet til ombruk og materialvalg

Miljøvennlige materialer for bygg

Dette får du:

 • Kunnskap om hva som kjennetegner miljøvennlige materialer
 • Har kunnskap om hvor nødvendig informasjon om produktets innhold kan sjekkes
 • Kjennskap til hvilke sertifiseringsordninger som finnes for materialer (miljømerking)
 • Innsikt i hvilke krav BREEAM-NOR sertifiseringen stiller til materialer

Livsløpsanalyser og klimagassregnskap for bygg

Dette får du:

 • Innsikt i hva en livsløpsanalyse er 
 • Kompetanse om hva et klimagassregnskap er, og forståelse for hvorfor det er nødvendig å lage et klimagassregnskap for bygg
 • Kjennskap til hvilke krav som stilles til et klimagassregnskap
 • Kunnskap om hvilke verktøy som finnes og hvordan lage et klimagassregnskap for bygg
Studietimer:
125

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne kurset når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Du fullfører den avsluttende oppgaven når du er klar for det. 

I læringsplattformen finner du begrepsforklaringer, lesestoff, videoer, podkaster, oppgaver og refleksjoner. I løpet av kursperioden har du tilgang på faglærer og studieveileder slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen. Studieveileder kan svare på praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du faglige spørsmål du trenger avklaring på, samt innsendingsoppgaven. 

Ved å gjennomføre dette kurset samt inneha noe relevant erfaring, kan man jobbe som en medarbeider/rådgiver i et eiendoms- eller forvaltningsselskap knyttet til ulike temaer innenfor miljø og bærekraft. Dette kan eksempelvis være roller som "Koordinator for bærekraft og miljø" eller "Klima- og miljørådgiver". 

Det er ingen formelle opptakskrav for å ta dette kurset. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Nødvendig litteratur i kurset vil være tilgjengelig i læringsplattformen som digitale ressurser.