For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Barnehageassistent

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 15 000,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
9

Denne utdanningen gir deg kunnskap om barns lek, kultur og sosiale kompetanse. Lær om din pedagogiske rolle i sosialiseringsprosessen og hvordan du legger til rette for barns utvikling gjennom lek og læring. Etter endt utdanning kan du søke arbeid i barnehage og i skolefritidsordningen.

Barnehageassistent er en yrkesrettet utdanning som gir deg kompetanse til å være med i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet med barn, enkeltvis eller i grupper. Du lærer om hvordan det skapende og utforskende barnet lærer gjennom egen utforskning, estetiske opplevelser, sansing og naturopplevelser.

Få også kunnskap om barnehagen som institusjon, relevante lover og regler, og din rolle som assistent i samarbeid med foreldre og øvrig personale i barnehagen.

Å arbeide i en barnehage kan by på mange spennende utfordringer, og ikke minst – mange gleder. Gjennom dette kurset er målet at du skal tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som du kan ha nytte av i ditt arbeid med barn.

Kurset Barnehagen tar for seg barnehagen som institusjon og arbeidsplass og din rolle som assistent i samarbeid med foreldre og øvrig personale i barnehagen.

Viktige temaer er barnehageloven og forskriftene til loven, ulike driftsformer, forskjellige eierformer, godkjenningsregler, tilsyn og finansiering.

Vi gjennomgår innholdet i assistentstillingen, vi drøfter begrepet pedagogikk, og vi ser på barnehageassistentens pedagogiske oppgaver. Du vil også lære om planleggingsarbeidet i barnehagen.

Studietimer:
120
Innsendinger:
3

Du vil tilegne deg kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger som du vil ha nytte av i ditt arbeid med barn.

  • Du vil lære om barns lek og om den voksnes rolle i forhold til barns lek og læring.
  • Vi skal se på hvilke grupper av barn vi møter i barnehagen.
  • Videre skal vi gjøre oss noen betraktninger om barns egen kultur og om de voksnes barnesyn.
  • Vi gjennomgår også barns utvikling og alderstypiske trekk.
  • Et viktig tema er barns sosiale kompetanse og assistentens betydning i sosialiseringsprosessen.
  • Vi skal se på hvordan barn leker og hvordan du kan bidra i denne viktige delen av barnehagens virksomhet.
Studietimer:
120
Innsendinger:
4

Å arbeide i en barnehage kan by på mange spennende utfordringer, og ikke minst – mange gleder. Målet for dette kurset er at du skal tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som du kan ha nytte av i ditt arbeid med barn.

I dette kurset får du innsikt i hvordan det skapende og utforskende barnet lærer gjennom egen utforsking, gjennom estetiske opplevelser, sansing og naturopplevelser.

Vi skal se på hva Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger i begrepene kultur, fag og kunnskapsformidling. Kurset gir eksempler på hvordan du selv kan skaffe deg estetiske inntrykk i nærmiljøet ditt, og hvordan du kan gi uttrykk for egen kreativitet.

Vi skal se på hvordan du som assistent kan inspirere barn i deres skapende aktivitet.

Studietimer:
120
Innsendinger:
2

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Boken "Assistent i Barnehagen", kan bestilles hos Skaff. Klikk her

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.