For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Butikkledelse

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 76 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med samling: Oslo
Nettstudier med samling
Oslo
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60

Er du på jakt etter en fremtidsrettet utdanning innen Total Retail, som er rask, lett tilgjengelig og dekker fremtidens ledelsesbehov i varehandelen? Vil du i tillegg være med på å forme morgendagens varehandel, som er i rask endring, og gi deg selv nye muligheter? Da er butikkledelse noe for deg!

Denne fagskoleutdanningen, gir deg grunnlag for å forstå fremtidens varehandel – Total Retail, med alle salgskanaler (tidligere kjent som Omni-Kanal varehandel). Sentrale emner i utdanningen er: Hvordan du organiserer og tilrettelegger, presenterer og markedsfører varer i alle kanaler, økonomi og logistikk, jus, engelsk og praktisk rettet arbeidsledelse. Teorien kombineres med praktiske eksempler, øvingsoppgaver og gjennomføring av virkelighetsnære caseoppgaver. I løpet av utdanningen vil du knytte tettere bånd til næringslivet, gjennom gjesteforelesninger, prosjektoppgave og en praksisperiode i en relevant bedrift. 

Butikkledelse er en 18 måneders fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad.

Du vil ikke bare utvikle deg faglig, men også personlig, gjennom dette halvannet året. Utdanningen er fremtidsrettet og gir deg gode jobbmuligheter som leder i varehandelen.  

Gjennomføring:

 • Nettstudier m/samling: Denne utdanningen er nettbasert med 1 til 2 nettsamlinger av ca. én times varighet hver uke, samt 5 fysiske samlinger à 2 dager i løpet av studietiden (18 måneder). Alle samlingene vil være i Oslo. Ved nedstenging grunnet pandemi vil de fysiske samlingene bli digitale. Neste studiestart er august 2022.
Samlinger Butikkledelse 2021 og 2022.png

Emnet gir en god innføring i dagens varehandel, salg og markedsføring. Emnet tar for seg de grunnleggende og vesentlige elementene innen markedsføring. Eksempler på tema er segmentering, markedsundersøkelser, markedsplan, markedskommunikasjon, samt konkurransemidlene produkt, pris og distribusjon.

For at du skal få en helhetsforståelse for faget, trekkes det inn tidsaktuelle tema fra arbeidslivet. I tillegg vil studentene bruke alt de lærer i en praktisk case som bygger bro mellom teori og praksis. Dette skaper et helhetsbilde av hvordan praktisk markedsføring innen varehandelen fungerer i alle kanaler, Total Retail.

Sentrale tema innen varehandel er:

 • Varehandel i et historisk perspektiv
 • Butikktyper
 • Driftsformer og eierforhold innen varehandel
 • Fagterminologi
 • Trender og utviklingstrekk i næringen
 • Styring og ledelse
 • Sikkerhet knyttet opp mot arbeidskultur

Bedriftsbesøk, casestudier og gjesteforelesninger fra varehandelen er en viktig del av emnet. Kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg, vil gi deg kompetansen du trenger for å få et helhetsbilde av hvordan en butikk fungerer.

Som butikkleder er det viktig å ha en god bedriftsøkonomisk forståelse da en sunn økonomi er selve fundamentet i en bedrift. 

Emnet gir deg et faglig grunnlag for å kunne vurdere økonomien i en butikk, forstå viktigheten av økonomisk styring og regne ut enkle kalkulasjoner. Videre gir emnet et faglig grunnlag for å kunne analysere et regnskap. Det viktigste med emnet er å skape en forståelse for hva regnskapsføring innebærer. Videre er det viktig å skape god forståelse for analyser og kalkyler i regnskap. 

De ansatte er en den viktigste ressursen i tjenesteytende næringer, og det er derfor av stor betydning at de ansatte til enhver tid yter sitt beste i relasjon til både kunder og kolleger. 

Emnet gir en innføring i viktige personaladministrative funksjoner, og det legges særlig vekt på rekruttering og ansettelsesforhold. Du skal opparbeide deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg rustet til å veilede og administrere ansatte i små og mellomstore bedrifter. Videre skal emnet gi deg en generell forståelse av hva og hvordan bedrift, leder og ansatt kan påvirke, iverksette, gjennomføre og følge opp for å oppnå en god personalpolitikk på arbeidsplassen.

Det er viktig for en butikkleder å ha kjennskap til de viktigste lovene som regulerer forholdet til kunder, leverandører og ansatte. 

Emnet gir en generell innføring i sentrale juridiske emner som har stor nytteverdi for ansatte i butikk og servicebransjen, med særlig vekt på mellomleder- og lederstillinger.

De juridiske emnene er:

 1. Innføring i jus
 2. Avtalerett
 3. Kjøpsrett
 4. Husleierett
 5. Markedsføringsrett
 6. Arbeidsrett

Dette emnet omhandler kommersielle virkemidler for å øke lønnsomheten. Butikken er det viktigste mediet, og du lærer hvordan butikklokalets utforming, vareplassering og kommersielle virkemidler påvirker kjøpsadferden.  I tillegg lærer du viktigheten av å forstå og kjenne dine målgrupper.

Emnet skal gi studentene mulighet til å forbedre sine muntlige og skriftlige engelskkunnskaper, slik at de kan jobbe i et internasjonalt arbeidsmiljø. Emnet inkluderer blant annet kulturforståelse som er viktig for å tolke situasjoner, slik at responsen på engelsk er profesjonell og korrekt.

I første semester skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema.

Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte.

I løpet av utdanningen skal du være ute i praksis i 20 dager.

Praksistiden tilbringes i en butikk eller bedrift innen detaljhandelen der du skal tilegne deg kunnskap om praktisk butikkledelse. Vi gir deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass.

Målet med praksisen er at du får delta i alle aspekter av ledelse av en butikk. Slik får du god innsikt i virksomheten og kan gjøre maksimal nytte for deg i butikken. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedriften og studenten, og det skal i utgangspunktet være full arbeidsdag.

Som en del av praksisen skal du skrive en utførlig rapport om praksisperioden og om butikken du har jobbet i. Gjennom arbeid med praksisrapporten får du et innblikk i bedriftens indre liv, og du vil i større grad forstå helheten i en bedrift.

Praksisrapporten skal fange opp alle emnene i utdanningen og er et individuelt arbeid. Rapporten karaktergis og fremkommer på vitnemålet.

Oppstart nettstudier med samlinger: Neste oppstart august 2022.

Samlingene vil skje i Oslo. 

Ved nedstenging grunnet pandemi vil de fysiske samlingene bli digitale. 

Her ser du alle obligatoriske samlinger i Oslo.

Vi fokuserer på å gi deg en grunnplattform som gir en meget god forståelse for alle aspekter ved drift av butikk.

Mange av våre studenter har opp gjennom årene fått jobb før de er ferdige på skolen. Tidligere studenter har fått stillinger i bedrifter som JYSK, IKEA, Illums Bolighus, Home&Cottage, Babyshop, Rema 1000 og Match for å nevne noen. Dette har primært vært stillinger som butikksjef/assisterende butikksjef/avdelingsleder.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

 • Pris per semester: kr 24.900,- 
 • Registreringsavgift: kr 1.800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Office 365 er inkludert
 • Totalpris: kr 76.500
 • Lærebøker kommer i tillegg
 • Egen kostnad ved samlinger (fly og overnatting) kommer i tillegg

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Studenten går opp til eksamen i følgende emner: 

 • Varehandel, salg og markedsføring, og Retail design
 • Jus
 • Personalledelse
 • Økonomi og logistikk
 • Engelsk muntlig
 • Prosjekt
 • Praksis

Det arbeides med praksisrapport gjennom hele praksisperioden, og den leveres inn etter endt praksisperiode. Praksisrapporten skal inneholde en analyse av praksisbedriften som leveres i en stilfull presentasjon. Ved bestått eksamen i alle fag, utstedes vitnemål. Vi benytter karakterskala A-F.

 
Eksamensoversikt BL H21-H22.png

All informasjon om eksamen.