For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Butikkledelse

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 79 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med samling: Oslo
Nettstudier med samling
Oslo
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
3

Er du på jakt etter en fremtidsrettet utdanning innen Total Retail, som er rask, lett tilgjengelig og dekker fremtidens ledelsesbehov i varehandelen? Vil du i tillegg være med på å forme morgendagens varehandel, som er i rask endring, og gi deg selv nye muligheter? Da er butikkledelse noe for deg!

Hva lærer du med utdannelsen Butikkledelse 

Fagskoleutdanningen Butikkledelse, gir deg grunnlag for å forstå fremtidens varehandel – Total Retail, med alle salgskanaler (også kjent som Omni-Kanal varehandel). Teorien kombineres med praktiske eksempler, øvingsoppgaver og gjennomføring av virkelighetsnære caseoppgaver. I løpet av utdanningen vil du knytte tettere bånd til næringslivet, gjennom gjesteforelesninger, prosjektoppgave og en praksisperiode i en relevant bedrift.

Sentrale temaer i utdanningen er:

 • Hvordan du organiserer og tilrettelegger, presenterer og markedsfører varer i alle kanaler
 • Økonomi og logistikk
 • Jus og praktisk rettet arbeidsledelse

Du vil ikke bare utvikle deg faglig, men også personlig, gjennom dette halvannet året. Utdanningen er fremtidsrettet og gir deg gode jobbmuligheter som leder i varehandelen.

Jobbmuligheter etter utdannelsen butikkledelse 

Utdannelsen innen butikkledelse vil gi deg en god grunnplattform som gir meget god forståelse for alle apekter ved drift av butikk. Mange av våre tidligere studenter har fått jobb før de er ferdige med utdannelsen. Tidligere studenter har fått stillinger i bedrifter som JYSK, IKEA, Illums Bolighus, Home&Cottage, Babyshop, Rema 1000 og Match for å nevne noen. Dette har primært vært stillinger som butikksjef/assisterende butikksjef/avdelingsleder.

Butikkledelse nettstudium med samlinger

Hos oss kan du utdanne deg som butikkleder på nett, og deltid slik at du kan studere uansett hvor du bor, og ved siden av jobb eller familieliv. 

 • Denne utdanningen er nettbasert med nettsamling av ca. én – to timers varighet hver eller annenhver uke. Samlingen vil bli tatt opp slik at du kan se de når det passer deg.
 • 3 fysiske obligatoriske samlinger à 1 dag i løpet av studietiden (18 måneder). Alle samlingene vil være i Oslo.
 • Studiestart en gang i året. 

Neste studiestart er 24. august 2022. Søk allerede i dag for å sikre deg en plass!

 

Samlinger for H22 BL, Blend fast oppstart.png
 

De ansatte er en den viktigste ressursen i tjenesteytende næringer, og det er derfor av stor betydning at de ansatte til enhver tid yter sitt beste i relasjon til både kunder og kolleger.

Emnet gir en innføring i viktige personaladministrative funksjoner, og det legges særlig vekt på rekruttering og ansettelsesforhold. Du skal opparbeide deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg rustet til å veilede og administrere ansatte i små og mellomstore bedrifter. Videre skal emnet gi deg en generell forståelse av hva og hvordan bedrift, leder og ansatt kan påvirke, iverksette, gjennomføre og følge opp for å oppnå en god personalpolitikk på arbeidsplassen.

Arbeidsformen i dette emne er studentstyrt – det vi si at du som student vil utforske og undersøke kritiske spørsmål knyttet til personalledelse. Gjennom å undersøke og besvare kritiske spørsmål vil du oppleve å få en sterkere deltakelse i eget læringsarbeid samt en bevisstgjøring hos deg selv om eget lederskap. Du vil også få bruke kreative sider hos deg selv ved denne arbeidsform. Resultatet av arbeidet ditt vil eksempelvis være en løsning på et problem, en handlingsplan, en beslutning, en rutine eller en mening.

Studietimer:
150
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
10 poeng

Det er viktig for en butikkleder å ha kjennskap til de viktigste lovene som regulerer forholdet til kunder, leverandører og ansatte. 

Emnet gir en generell innføring i sentrale juridiske emner som har stor nytteverdi for ansatte i butikk og servicebransjen, med særlig vekt på mellomleder- og lederstillinger.

De juridiske emnene er:

 1. Innføring i jus
 2. Avtalerett
 3. Kjøpsrett
 4. Husleierett
 5. Markedsføringsrett
 6. Arbeidsrett
Studietimer:
150
Studiepoeng:
10 poeng

Dette emnet omhandler kommersielle virkemidler for å øke lønnsomheten. Butikken er det viktigste mediet, og du lærer hvordan butikklokalets utforming, vareplassering og kommersielle virkemidler påvirker kjøpsadferden. I tillegg lærer du viktigheten av å forstå og kjenne dine målgrupper.

Arbeidsformen i dette emne er studentstyrt – det vi si at du som student vil utforske og undersøke kritiske spørsmål knyttet til Retail design. Gjennom å undersøke og besvare kritiske spørsmål vil du oppleve å få en sterkere deltakelse i eget læringsarbeid. Du vil også få bruke kreative sider hos deg selv ved denne arbeidsform og vil utarbeide en mappe som du kan ta med deg etter endt studie. Resultatet av arbeidet ditt vil eksempelvis være en løsning på et problem, en handlingsplan, en ide til en ny butikk om du ønsker å bli gründer, en rutine eller en mening.

Studietimer:
100
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

I løpet av utdanningen skal du være ute i praksis i 20 dager.

Praksistiden tilbringes i en butikk eller bedrift innen detaljhandelen der du skal tilegne deg kunnskap om praktisk butikkledelse. Vi gir deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass.

Målet med praksisen er at du får delta i alle aspekter av ledelse av en butikk. Slik får du god innsikt i virksomheten og kan gjøre maksimal nytte for deg i butikken. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedriften og studenten, og det skal i utgangspunktet være full arbeidsdag.

Som en del av praksisen skal du skrive en utførlig rapport om praksisperioden og om butikken du har jobbet i. Gjennom arbeid med praksisrapporten får du et innblikk i bedriftens indre liv, og du vil i større grad forstå helheten i en bedrift.

Praksisrapporten skal fange opp alle emnene i utdanningen og er et individuelt arbeid. Rapporten karaktergis og fremkommer på vitnemålet.

Studietimer:
212
Studiepoeng:
5 poeng

Emnet gir en god innføring i dagens varehandel og markedsføring. Emnet tar for seg de grunnleggende og vesentlige elementene innen markedsføring. Eksempler på tema er segmentering, markedsundersøkelser, markedsplan, markedskommunikasjon, samt konkurransemidlene produkt, pris og distribusjon.

For at du skal få en helhetsforståelse for faget, trekkes det inn tidsaktuelle tema fra arbeidslivet. I tillegg vil du bruke alt du lærer i en praktisk case som bygger bro mellom teori og praksis. Dette skaper et helhetsbilde av hvordan praktisk markedsføring innen varehandelen fungerer i alle kanaler, Total Retail.

Sentrale temaer innen varehandel er:

 • Varehandel i et historisk perspektiv
 • Butikktyper
 • Driftsformer og eierforhold innen varehandel
 • Fagterminologi
 • Trender og utviklingstrekk i næringen
 • Styring og ledelse
 • Sikkerhet knyttet opp mot arbeidskultur

Bedriftsbesøk, casestudier og gjesteforelesninger fra varehandelen er en viktig del av emnet. Kunnskapen og ferdighetene du tilegner deg, vil gi deg kompetansen du trenger for å få et helhetsbilde av hvordan en butikk fungerer.

Arbeidsformen i dette emne er studentstyrt – det vi si at du som student vil utforske og undersøke kritiske spørsmål knyttet til varehandel og markedsføring. Gjennom å undersøke og besvare kritiske spørsmål vil du oppleve å få en sterkere deltakelse i eget læringsarbeid. Du vil også få bruke kreative sider hos deg selv ved denne arbeidsform. Resultatet av arbeidet ditt vil eksempelvis være en løsning på et problem, en handlingsplan, en beslutning, en rutine eller en mening.

Studietimer:
182
Studiepoeng:
10 poeng

Som butikkleder er det viktig å ha en god bedriftsøkonomisk forståelse da en sunn økonomi er selve fundamentet i en bedrift. 

Emnet gir deg et faglig grunnlag for å kunne vurdere økonomien i en butikk, forstå viktigheten av økonomisk styring og regne ut enkle kalkulasjoner. Videre gir emnet et faglig grunnlag for å kunne analysere et regnskap. Det viktigste med emnet er å skape en forståelse for hva regnskapsføring innebærer. Videre er det viktig å skape god forståelse for analyser og kalkyler i regnskap. 

Studietimer:
199
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet gir deg en generell forståelse av salg og service for ansatte i butikk og servicebransjen, med særlig vekt på mellomleder- og lederstillinger. Sentrale temaer er kundeidentifikasjon, ulike former for service, service satt i system, generell kundebehandling som tar for seg salg, mersalg og lojalitetsprogram, klagebehandling og praktiske observasjoner.

Arbeidsformen i dette emne er studentstyrt – det vi si at du som student vil utforske og undersøke kritiske spørsmål knyttet til salg og service i alle salgskanaler. Gjennom å undersøke og besvare kritiske spørsmål vil du oppleve å få en sterkere deltakelse i eget læringsarbeid. Du vil også få bruke kreative sider hos deg selv ved denne arbeidsform. Resultatet av arbeidet ditt vil eksempelvis være en løsning på et problem, et opplæringsprogram i salg og service, en beslutning, en rutine eller en mening.

Studietimer:
92
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

I tredje semester skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema.

Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte.

Studietimer:
160
Studiepoeng:
5 poeng

Oppstart en gang i året. Neste oppstart: 24. august 2022.

Nettstudier m/samling: Denne utdanningen er nettbasert med nettsamling av ca. én – to timers varighet hver eller annenhver uke, samt 3 fysiske samlinger à 1 dag i løpet av studietiden (18 måneder). Alle samlingene vil være i Oslo. Ved nedstenging grunnet pandemi vil de fysiske samlingene bli digitale. 

Her ser du alle obligatoriske samlinger i Oslo for oppstart august 2022.

Vi fokuserer på å gi deg en grunnplattform som gir en meget god forståelse for alle aspekter ved drift av butikk.

Mange av våre studenter har opp gjennom årene fått jobb før de er ferdige på skolen. Tidligere studenter har fått stillinger i bedrifter som JYSK, IKEA, Illums Bolighus, Home&Cottage, Babyshop, Rema 1000 og Match for å nevne noen. Dette har primært vært stillinger som butikksjef/assisterende butikksjef/avdelingsleder.

Fullført videregående skole, fagbrev eller realkompetanse. 

En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Studenten går opp til eksamen i følgende emner:  

 • Prosjekt gruppeeksamen - Muntlig fremføring og skriftlig innlevering av Prosjektoppgave 
 • Personalledelse – Individuell mappevurdering – 1 uke
 • Jus – Individuell skriftlig eksamen – 4 timers arbeidsbelastning over 24 timer
 • Retail Design – Individuell mappevurdering – 1 uke
 • Praksis – Skriftlig innlevering av Praksisrapport 
 • Varehandel og markedsføring – Individuell mappevurdering 1 uke
 • Salg og Service – Individuell mappevurdering 1 uke
 • Økonomi og logistikk - Individuell skriftlig eksamen – 4 timers arbeidsbelastning over 24 timer

Med forbehold om endringer.

Det arbeides med praksisrapport gjennom hele praksisperioden, og den leveres inn etter endt praksisperiode. Praksisrapporten skal inneholde en analyse av praksisbedriften som leveres i en stilfull presentasjon. Ved bestått eksamen i alle fag, utstedes vitnemål. Vi benytter karakterskala A-F.

 

All informasjon om eksamen.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

 • HR-bokaISBN: 9788205524484
 • Lov og Rett for næringslivet (2021)ISBN: 9788245038002
 • Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnetISBN: 9788245024609
 • Nå dine salgsmål 3.utgaveISBN: 9788215027814
 • Økonomistyring for LØM-emnetISBN: 9788245024678
 • Prosjektarbeid - en veiledning for studenterISBN: 9788245033731
 • Retail designISBN: 9788202534509

Boklisten finner du her

Med forbehold om endringer.

- Praksisplassen ble min nye arbeidsplass.

Ijaz, Butikkledelse