For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

HMS for verneombud og ledere

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 8 500,-
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
3

Nytt revidert innhold er klart i løpet av 2023. Send oss mailadressen din i skjemaet under så vil vi holde deg oppdatert om når du kan starte på studiet.

Meld din interesse

Dette kurset vil tilfredsstille krav til opplæring av verneombud, hovedverneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (40-timers kurs).
 

Kurset anbefales også for arbeidsgivere, daglige ledere og arbeidsledere.
Kurset er også tilpasset forskjellige bransjer, der du må velge en av disse fire bransjene: Bygge- og anleggsbransjen, prosess- og mekanisk industri, næringsmiddelindustrien, eller helsesektoren.

Internkontroll er et administrativt verktøy som skal sikre at målsetninger for helse-, miljø- og sikkerhetskrav følges opp på linje med økonomiske og tekniske krav. Det er nødvendig å erkjenne at beredskaps- og sikkerhetsarbeid er god bedriftsøkonomi. Erfaringer viser at dette er en avgjørende faktor i en bedrifts utvikling og konkurranseevne.

Mål for kurset

Når du har fullført dette kurset, skal du kunne gjøre rede for:

  • prinsippene for et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • virkemidler og metoder for å sikre et systematisk og helhetlig helse-,
    miljø- og sikkerhetsarbeid
  • aktuelle lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet
  • de ulike HMS-aktørenes oppgaver, ansvar og myndighet
  • hvor kunnskapskildene finnes, og hvor faglig bistand kan hentes
Studietimer:
40
Innsendinger:
3

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Kurset har ikke eksamen. Kursbevis utstedes når samtlige innleveringsoppgaver er vurdert til godkjent.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

 

Relaterte studier