For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Mangfoldsledelse og konkurransekraft

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 15 300,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
10
Innsendinger:
2
Studietimer:
250

Mangfoldsledelse og konkurransekraft gir innsikt i sammenhengen mellom mangfold og verdiskapning. Emnet omhandler hva mangfoldledelse er, og hvilken betydning det har for praktisk ledelse. Du får blant annet kunnskap om at inkludering og tilrettelegging bedrer arbeidsmiljøet og produksjonen.

Mangfoldsledelse og konkurransekraft hører til utdanningen HR-konsulent, men kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 24 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette får du

Emnet gir innsikt i verdien av å først og fremst se medarbeiderne som enkeltmennesker, og kunne ivareta medarbeideren med en kulturell forståelse. Du får også innsikt i hvordan bygge mangfoldkompetanse blant ansatte. Du vil få forståelse av ledere og medarbeidere sitt ansvar for å skape en inkluderende organisasjonskultur, og viktigheten av at ansatte har eierskap til bedriftens verdier.

Gjennom studiet vil du opparbeide deg kompetanse til å kunne bruke potensialet i mangfoldet i oppgaveløsning, samt verktøy for å jobbe systematisk med mangfold i virksomheten, eksempelvis Equality check platform. Du vil også få kjennskap til lovpålagte krav og andre forventninger til mangfoldledelse, nasjonal bærekraft- og integreringspolitikk, og andre styringsdokumenter.

Emnet understreker leders og HRs ansvar for at alle ansatte har like muligheter i bedriften, eksempelvis til nye oppgaver, lederverv og karriereløp. Gjennom emnet skal du få innsikt i personlig bias og ukjente personlige fordommer.

Dette emnet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. 

I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver og arbeidskrav, slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres hjemmeeksamen i emnet. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember. Du melder deg selv opp til eksamen når du er klar.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

  Et utvalg av artikler, detaljert informasjon finner du i nettskolen. 

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Relasjonsledelse i praksis

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Den digitale arbeidsplassen

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Praktisk regnskap - videregående kurs