For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kirketjenerskolen 1

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 10 700,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
13

Denne utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse innen drift og vedlikehold av kirkebygg. Utdanningen er utviklet i samarbeid med KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Fagforbundet og Delta.

Utdanningen gir deg kunnskap om generell drift og vedlikehold gjennom renhold, avfallsbehandling, internkontroll og økonomi. Du får en grundig innføring i energiøkonomisering, og lærer hvordan høyt forbruk kan forebygges gjennom ulike ENØK-tiltak. Kurset gir deg også kompetanse på forskrifter, autorisasjonskrav og sikkerhet knyttet til elektriske anlegg.

Kirketjenerskolen 1 inngår i et opplæringsprogram i tre moduler. Vi tilbyr modul 1 og modul 2 av opplæringsprogrammet for kirketjenere. Modul 3 gjennomføres i regi av KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. 

Kurset omhandler innvendig og utvendig renhold. Du får en oversikt over de vanligste maskiner og utstyr som benyttes i renhold bransjen. Du lærer om ulike renholdsmetoder, renholdsmidler og hvordan arbeidet kan organiseres.

Når du er ferdig med kurset, skal du kunne:

 • se renholdet i sammenheng med trivselen og helsen til de som arbeider/bor i bygget
 • gjennomføre tiltak som begrenser smusstilgangen til bygget
 • være ajour med og kunne gjøre rede for den tekniske utviklingen innen renholdsutstyr og renholdsmaskiner som er på markedet i dag
 • være klar over de mulighetene maskinelt renhold gir til kvalitetsøkning og lønnsomhet i forhold til manuelle metoder
 • foreta riktige valg av materialer ut fra hensynet til renholdsvennlighet og økonomi
 • gjøre rede for moderne renholdsmetoder; prinsipper og bruksområder
 • betydningen av et grundig hovedrenhold og hva det utvidede hovedrenholdet omfatter
 • riktig og økonomisk avfallshåndtering
 • kjenne til bygningsmessige momenter som påvirker renholdskvaliteten og driftsøkonomien
 • gjøre rede for vaktmesterens ansvar for renholdet og hvordan dette skal organiseres

Studietimer:
70
Innsendinger:
3

I dette kurset vil du få et innblikk i hva du som vaktmester må kunne om ulike elektriske anlegg i en bygning. Kurset beskriver blant annet de sikkerhetsmessige krav og forhold som legger begrensninger på hva du som vaktmester har lov til å utføre av reparasjoner og vedlikehold.  Kurset omfatter forskrifter, autorisasjonskrav og sikkerhet knyttet til elektriske anlegg i bygninger og tekniske anlegg.

Når du er ferdig med kurset, skal du kunne:

 • betegnelser og symboler som brukes i forbindelse med elektriske anlegg
 • vite hva slags arbeid på det elektriske anlegget du som vaktmester har lov til å utføre
 • montere lamper, brytere og støpsler
 • velge riktig belysningsutstyr i ulike typer rom
 • gjøre rede for ulike typer elektrisk oppvarming av bygg
 • vite og forklare hvordan termostater virker
 • gjøre rede for sikringstiltak mot ulykker og brann i forbindelse med elektriske anlegg

Studietimer:
70
Innsendinger:
3

I dette kurset får du en grundig innføring i energiøkonomisering i bygg. Her beskrives også sammenhengen mellom bruk av energi og belastning på miljøet.

Kurset tar for seg tekniske anlegg og problemstillinger som beskriver kostnadsstrukturer og årsakene til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg, - og hvordan dette kan forebygges gjennom energioppfølging og energioppfølgingssystem.

Når du har tatt dette kurset skal du kunne gjøre rede for

 • hva vi legger i begrepet ENØK
 • sammenhengen mellom bruk av energi og belastning på miljøet
 • årsakene til høyt energiforbruk i forskjellige typer bygg
 • tekniske anlegg og kostnadsstrukturer
 • hva som menes med energioppfølging og energioppfølgingssystemer

Studietimer:
120
Innsendinger:
4

I dette kurset har vi samlet flere ulike fagenheter: Organisasjonsmodeller, økonomi, internkontroll og avfallsbehandling.

Kurset er delt inn i fire hovedemner:

 • Avfallsbehandling: Her lærer du bl.a. om grunnleggende begreper og prinsipper ved håndtering av avfall.
 • Internkontroll: Tar opp prinsippene for et godt helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid og aktuelle lover og forskrifter innen HMS
 • Økonomi for vaktmestere: Her lærer du å kunne lese og forstå et driftsregnskap, samt å foreslå tiltak som korrigerer avvik i forhold til budsjettet.
 • FDV-systemer: Her blir du kjent med noen aktuelle organisasjons-modeller og hvilke fordeler og ulemper de kan ha. Dette kurset er ikke obligatorisk, men er med som orienterende stoff.

Innsendinger:
3

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.