For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Målrettet prosjektstyring - fagskoleemne

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 9 750,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
7.5
Innsendinger:
3

Målrettet prosjektstyring er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. Målrettet prosjektstyring er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer kreativitet, og komplekse teknologiprosjekter. Metoden er utviklet over mange år og har fra lanseringen for 30 år siden vært stabil i sin struktur

Emnet er bygd opp slik at den følger i alt vesentlig suksessivt den prosessen det er å styre et prosjekt. Emnets temainndeling avspeiler også dette.

Hensikten med emnet å gi de som jobber i prosjekter, kunnskap og øvelse i målrettet prosjektstyring slik at de;

  • forstår forutsetningene og rammebetingelser for god prosjektstyring og hva som forventes av den enkelte
  • har en referanseramme mht. metodikk og prosedyre for prosjektstyring
  • behersker metodikken slik at de kan lede og delta i planprosesser, lede gjennomføring og rapportere i henhold til planer.

Gjennom arbeidet skal du få en helhetsforståelse for prosjekt som arbeidsform. Du skal få kunnskaper innenfor områdene planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter, prosjektøkonomi og administrasjon, prosjektlederens egenskaper og oppgaver og forhold til teamet. Du får en grundig innføring i ”Målrettet prosjektstyring” som metodikk, og hvordan den kan brukes i praksis.

Dette fagskoleemnet er en del av fagskoleutdanningen, Praktisk ledelse, men det kan også bestilles separat som et enkeltemne.

Hva er fagskoleemner?

Fagskoleemner, er enkeltemner fra fagskoleutdanningene våre, som gir studiepoeng. Ved å legge til rette for at du kan ta kun ett av emnene i en fagskoleutdanning, gjør vi det lettere å velge akkurat det faglige påfyllet du trenger. Ønsker du å ta hele fagskoleutdanningen? Her finner du fagskoleutdanningene våre

Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7.5 poeng

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

  • 1 eksamen á kr 2 150,-

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.