For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Markedsføringsledelse

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 11 000,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
3

Markedsføring handler om å utvikle og selge varer og tjenester som tilfredsstiller menneskelige behov. Markedsføringsledelse tar for seg alle de emnene som en markedsfører må beherske for å lede dette arbeidet i en moderne organisasjon og i et marked som er i stadig endring.

Emnet er delt i tre moduler. Modul 1 tar for seg markedsføringens oppgaver og roller, markedsføringens omgivelser, strategi og markedsplanlegging. Modul 2 behandler kjøpsatferd, markedssegmentering og målgrupper, mens vi i modul 3 går gjennom relasjonsmarkedsføring, produktutvikling og produktpolitikk samt markedskommunikasjon og salg.

Markedsføring handler om å selge varer, tjenester og ideer og om å investere i fornøyde kunder. En slik kunde- eller markedsorientering forutsetter kunnskap om kundenes ønsker og behov og deres atferd før, under og etter kjøp og bruk av en vare eller tjeneste. De siste årene har stadig nye næringslivsskandaler blitt rullet opp - både i utlandet og her hjemme. Markedsføringen må være i samsvar med god forretningsskikk.

Emnet er delt i tre moduler. Modul 1 tar for seg markedsføringens oppgaver og roller, markedsføringens omgivelser, strategi og markedsplanlegging. Modul 2 behandler kjøpsatferd, markedssegmentering og målgrupper, mens vi i modul 3 går gjennom relasjonsmarkedsføring, produktutvikling og produktpolitikk samt markedskommunikasjon og salg.

Studietimer:
288
Innsendinger:
3

Etter avsluttet og bestått utdanning, skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse hvor:

 • kunnskap er forståelse av teorier, fakta, prinsipper og prosedyrer
 • ferdigheter er evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver
 • generell kompetanse er evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

Kunnskaper

Kandidaten:

 • Har kunnskap om markedsføringsledelse, merkevareledelse og prisstrategi samt ulike verktøy og prosesser som kan brukes for å løse markedsføringsutfordringer i bedrifter, blant annet en modell for markedsplanlegging, merkevarefastsettelse og prisfastsetting
 • Har kunnskap om teorier fra psykologi og økonomi som er relevante for å forstå bytteprosesser og markedsmekanismer i markeder
 • Har innsikt i deler av markedsføringslovgivningen som f.eks. Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
 • Har kunnskap om markedsføringsbransjen og markedsførerlederollen
 • Kan oppdatere sin kunnskap om markedsføringsledelse gjennom faglig nettverk og elektronisk og trykt litteratur
 • Forstår markedsføringens betydning for salg av varer og tjenester i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan utarbeide en markedsplan
 • Kan anvende en helhetlig modell på praktiske og teoretiske problemstillinger i markedsplanleggingen og i vurderingen av merkevarer
 • Kan pris fastsette produkter i situasjoner med varierende kapasiteter og kapasitetsutnyttelse
 • Kan finne og bruke informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger knyttet til markedsplanlegging, merkevarevurdering og prisfastsetting
 • Kan kartlegge en bedrifts markedssituasjon, identifisere markedsføringsrelevante utfordringer og behov for iverksetting av markedsføringsmessige tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har forståelse for etiske prinsipper innen markedsføring som hva som er god markedsføringsskikk, krav til presentasjon og dokumentasjon av markedsføring og hva som er god handelsskikk
 • Har utviklet en etisk grunnholdning hvor han eller hun forstår markedsføringens påvirkningskraft og det ansvar som påhviler yrkesutøvelsen
 • Kan lede markedsføringsarbeidet i en liten eller mellomstor bedrift mot definerte segmenter
 • Kan bygge relasjoner med kollegaer og fagfeller internt i virksomheten og på tvers av organisasjoner og bransjer
 • Kan bruke sin kunnskap og ferdigheter om markedsføring til å utvikle metoder og prosesser i yrkesutøvelsen av markedsføringsledelse

Studentens oppnåelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse blir testet gjennom utdanningens obligatoriske arbeider og avsluttende eksamen. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formelle opptakskrav. 

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.